Uczelnie kategorii A, B i C

Od 1 stycznia uczelnie kategorii A, B i C

Rz

Od stycznia wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oceny jakości jednostek naukowych i ich finansowania. Instytuty naukowe oraz wydziały uczelni, które najsłabiej wypadły w ostatniej ocenie resortu nauki dostaną na 2011 r. o połowę mniejszą dotację…..

Dotację na działalność statutową otrzymują instytuty badawcze (dawne jednostki badawczo-rozwojowe), instytuty Polskiej Akademii Nauk, wydziały oraz inne jednostki organizacyjne uczelni prowadzące badania naukowe (np. kliniki), fundacje i firmy zajmujące się działalnością naukową. Na początku roku ma powstać Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), którego zadaniem będzie właśnie cykliczna ocena poziomu naukowego instytucji prowadzących badania. Obecnie kategorie przyznaje zespół ekspertów, który bierze pod uwagę personel jednostki, dotychczasowe efekty pracy naukowej, wyposażenie i inne kryteria świadczące o potencjale badawczym ocenianej instytucji.

Dotacje statutowe będą mniejsze, ale więcej pieniędzy na badania ma być rozdzielanych w konkursach. Ich organizacją zajmie się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz nowo utworzone Narodowe Centrum Nauki.