Jaruzelski generałem w PRL, wykładowcą w III RP

Gen. Jaruzelski z wykładem w AON

Rz

Autor stanu wojennego opowie o zmianach ustrojowych studentom jednej z najważniejszych uczelni wojskowych w kraju

Doktorat w ubikacji?

Doktorat w ubikacji?

GW

Doktoranci powinni móc normalnie się utrzymać ze stypendium i ograniczonej pracy dydaktycznej, bez konieczności chałturzenia. Nie da się tego zrobić za 1000-1200 zł miesięcznie

Minister apeluje o przyjmowanie białoruskich studentów na uczelnie

Minister apeluje o przyjmowanie białoruskich studentów na uczelnie

PAP – Nauka w Polsce

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka zaapelowała w środę do rektorów o przyjmowanie studentów relegowanych z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach po wyborach prezydenckich. „W obliczu niepokojących działań władz Białorusi, polegających na łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, wobec stosowanych prześladowań, które dotyczą również ludzi nauki i studentów, zwracam się z apelem o akademicką solidarność do polskich uczelni, dla których wolność jest najcenniejszą wartością” – napisała Kudrycka w piśmie skierowanym do rektorów…

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uczelni białoruskich za działalność opozycyjną zostało relegowanych co najmniej kilkadziesiąt osób.

Święty Mikołaj przyszedł po prezenty

Święty Mikołaj przyszedł po prezenty

Czerwona Sorbona

Czerwona Sorbona

salon.24

WSP w Opolu nazywano Czerwoną Sorboną. Tam odbywały się partyjne spędy wysokich funkcjonariuszy państwowych, tam kończyli studia zasłużeni działacze SB i partii. Tam wreszcie nagradzano zasłużonych dla umacniania władzy sowieckiej(zwanej ludową) dyspozycyjnych funkcjonariuszy. 

W noc poprzedzającą odznaczenie zasłużonych udziałem w masakrze robotników Wybrzeża z grudnia 1970 roku, z 5/6 października 1971 r. bracia Kowalczykowie wysadzili aulę przygotowaną na uroczystości…

Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu

Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu.

CAD zajmie się finansami uczelni

AD zajmie się wypracowaniem rozwiązań, szczególnie w zakresie finansowania szkół wyższych, które stopniowo mają doprowadzić do równych warunków konkurowania uczelni publicznych i niepubli

Sensowny system finansowania ma uruchomić zdrową konkurencję – bo tylko ona może prowadzić do wyższej jakości kształcenia.

Jeśli mamy się liczyć na światowym rynku nauki, nie możemy przypominać radzieckich żołnierzy idących z karabinami na sznurku

Z karabinami na sznurku

Tygodnik Powszechny

Michał Bardel: Od niemal 30 lat przygląda się Pan zmianom w polskiej nauce, jako uczony i jako osoba zajmująca ważne stanowiska w administracji. Czy są to zmiany na lepsze?

Tadeusz Gadacz: Myślę, że należy na nie spojrzeć najpierw od strony fenomenu, którym się chlubimy, a mianowicie pięciokrotnego wzrostu liczby studiujących (to chyba najwyższy wskaźnik w Europie). Musimy pamiętać, że ten potężny wzrost liczby studentów nie pociągnął za sobą wyraźnego zwiększenia nakładów na naukę, liczby książek w bibliotekach, sal wykładowych, wreszcie – co najważniejsze – nie zwiększyła się istotnie liczba wykładowców.

Po wejściu Polski do UE nałożył się na to jeszcze proces boloński, a wraz z nim konieczność spełniania standardów kształcenia wspólnych wszystkim krajom Unii. Podlegamy w tej chwili tym samym procedurom co kraje zachodnie, ale jeśli uświadomimy sobie dysproporcje PKB i różnice w nakładach na naukę, to rodzi się pytanie, kto tę reformę ma w Polsce realizować. Jeśli mamy się liczyć na światowym rynku nauki, nie możemy przypominać radzieckich żołnierzy idących z karabinami na sznurku.