Najważniejsze wydarzenia naukowe 2010 r.

10 najważniejszych wydarzeń naukowych 2010 r.

RZ

Kult oszustwa

Szkoła ściągania i przeklejania

Tygodnik Powszechny

Głośne przypadki uczelnianych plagiatów to wierzchołek góry lodowej. Kult edukacyjnego oszustwa zaczyna się w Polsce od podstawówek.

W zaciszu ekspertów

Tygodnik Powszechny

Co najmniej jedna trzecia prac dyplomowych powstaje z naruszeniem norm etycznych. Plagiaty i autoplagiaty to zmora uczelni. Skandale zamiata się pod dywan.

 

 

Polskie uczelnie solidarne

Polskie uczelnie chcą przyjąć studentów z Białorusi

GW

Mamy już ponad 50 zgłoszeń od polskich uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, gotowych przyjąć białoruskich studentów – powiedziała dziś minister nauki Barbara Kudrycka.

 

 

Mechanizmy projakościowe to jeden z głównych filarów reformy szkolnictwa wyższego.

Zmiany na uczelniach budzą protesty

Dziennik Polski

Większa autonomia programowa uczelni to zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jedna z głównych zmian, jaka ma nastąpić od października 2011 r., razem z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Uczelnie będą mogły samodzielnie tworzyć nowatorskie programy kształcenia oraz poszerzać ofertę studiów o kierunki interdyscyplinarne….

Jak podkreśla resort nauki, mechanizmy projakościowe to jeden z głównych filarów reformy szkolnictwa wyższego. Chodzi o to, by specjalne wsparcie otrzymywały najlepsze jednostki, uczelnie, studenci i naukowcy. Powołany ma być fundusz projakościowy – dzięki temu na dodatkowe środki będą mogły liczyć najlepsze wydziały i jednostki badawcze o statusie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Nowe przepisy oznaczają też zmiany dla naukowców. Koniec pracy w kilku miejscach – akademicy będą mogli zatrudniać się maksymalnie na dwóch etatach.

Niektóre ministerialne propozycje budzą jednak kontrowersje, czego wyrazem były tegoroczne akcje protestacyjne.


Wałęsa w nowym roku wykładowcą na uniwersytecie

Nowa funkcja Wałęsy

Rz

Lech Wałęsa został doradcą rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw globalizacji. Będzie prowadził wykłady i dyskutował ze studentami

Platforma łącząca ludzi nauki

Platforma łącząca ludzi nauki

http://www.iprofesor.pl/login.html

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

PAP – Nauka w Polsce

Reforma szkolnictwa wyższego i wspieranie innowacji oraz promocja współpracy międzynarodowej polskich naukowców – to główne działania zaplanowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

„Do końca marca powinna zostać uchwalona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. To dwa akty prawne wprowadzające reformę szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych zadań resortu w przyszłym roku będzie wdrażanie tej reformy. Wymaga to m.in. wydania kilkudziesięciu rozporządzeń, szczegółowo regulujących niektóre kwestie” – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.