Mechanizmy projakościowe to jeden z głównych filarów reformy szkolnictwa wyższego.

Zmiany na uczelniach budzą protesty

Dziennik Polski

Większa autonomia programowa uczelni to zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jedna z głównych zmian, jaka ma nastąpić od października 2011 r., razem z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Uczelnie będą mogły samodzielnie tworzyć nowatorskie programy kształcenia oraz poszerzać ofertę studiów o kierunki interdyscyplinarne….

Jak podkreśla resort nauki, mechanizmy projakościowe to jeden z głównych filarów reformy szkolnictwa wyższego. Chodzi o to, by specjalne wsparcie otrzymywały najlepsze jednostki, uczelnie, studenci i naukowcy. Powołany ma być fundusz projakościowy – dzięki temu na dodatkowe środki będą mogły liczyć najlepsze wydziały i jednostki badawcze o statusie Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Nowe przepisy oznaczają też zmiany dla naukowców. Koniec pracy w kilku miejscach – akademicy będą mogli zatrudniać się maksymalnie na dwóch etatach.

Niektóre ministerialne propozycje budzą jednak kontrowersje, czego wyrazem były tegoroczne akcje protestacyjne.


Wałęsa w nowym roku wykładowcą na uniwersytecie

Nowa funkcja Wałęsy

Rz

Lech Wałęsa został doradcą rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw globalizacji. Będzie prowadził wykłady i dyskutował ze studentami

Platforma łącząca ludzi nauki

Platforma łącząca ludzi nauki

http://www.iprofesor.pl/login.html

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

PAP – Nauka w Polsce

Reforma szkolnictwa wyższego i wspieranie innowacji oraz promocja współpracy międzynarodowej polskich naukowców – to główne działania zaplanowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

„Do końca marca powinna zostać uchwalona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. To dwa akty prawne wprowadzające reformę szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych zadań resortu w przyszłym roku będzie wdrażanie tej reformy. Wymaga to m.in. wydania kilkudziesięciu rozporządzeń, szczegółowo regulujących niektóre kwestie” – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.

 

Jaruzelski generałem w PRL, wykładowcą w III RP

Gen. Jaruzelski z wykładem w AON

Rz

Autor stanu wojennego opowie o zmianach ustrojowych studentom jednej z najważniejszych uczelni wojskowych w kraju

Doktorat w ubikacji?

Doktorat w ubikacji?

GW

Doktoranci powinni móc normalnie się utrzymać ze stypendium i ograniczonej pracy dydaktycznej, bez konieczności chałturzenia. Nie da się tego zrobić za 1000-1200 zł miesięcznie

Minister apeluje o przyjmowanie białoruskich studentów na uczelnie

Minister apeluje o przyjmowanie białoruskich studentów na uczelnie

PAP – Nauka w Polsce

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka zaapelowała w środę do rektorów o przyjmowanie studentów relegowanych z białoruskich uczelni za udział w manifestacjach po wyborach prezydenckich. „W obliczu niepokojących działań władz Białorusi, polegających na łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, wobec stosowanych prześladowań, które dotyczą również ludzi nauki i studentów, zwracam się z apelem o akademicką solidarność do polskich uczelni, dla których wolność jest najcenniejszą wartością” – napisała Kudrycka w piśmie skierowanym do rektorów…

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uczelni białoruskich za działalność opozycyjną zostało relegowanych co najmniej kilkadziesiąt osób.

Święty Mikołaj przyszedł po prezenty

Święty Mikołaj przyszedł po prezenty

Czerwona Sorbona

Czerwona Sorbona

salon.24

WSP w Opolu nazywano Czerwoną Sorboną. Tam odbywały się partyjne spędy wysokich funkcjonariuszy państwowych, tam kończyli studia zasłużeni działacze SB i partii. Tam wreszcie nagradzano zasłużonych dla umacniania władzy sowieckiej(zwanej ludową) dyspozycyjnych funkcjonariuszy. 

W noc poprzedzającą odznaczenie zasłużonych udziałem w masakrze robotników Wybrzeża z grudnia 1970 roku, z 5/6 października 1971 r. bracia Kowalczykowie wysadzili aulę przygotowaną na uroczystości…

Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu

Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu.

CAD zajmie się finansami uczelni

AD zajmie się wypracowaniem rozwiązań, szczególnie w zakresie finansowania szkół wyższych, które stopniowo mają doprowadzić do równych warunków konkurowania uczelni publicznych i niepubli

Sensowny system finansowania ma uruchomić zdrową konkurencję – bo tylko ona może prowadzić do wyższej jakości kształcenia.