Polskie uczelnie powinny zostać zreformowane już w latach 90.

Kudrycka: nowocześniejsze uczelnie to konieczność

PAP – Nauka w Polsce,

Polskie uczelnie powinny zostać zreformowane już w latach 90. – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Zapewnia, że zmiany, jakie zajdą w 2011 r. przybliżą nasze szkolnictwo wyższe do nowoczesnych, europejskich standardów. Reforma ma zostać przeprowadzona przez nowelizację dwóch ustaw: Prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Prace nad rządowymi projektami tych nowelizacji trwają w Sejmie.

 

Najdziwniejsze odkrycia naukowe 2010 roku

Najdziwniejsze odkrycia naukowe 2010 roku

Rz

 

Najważniejsze wydarzenia naukowe 2010 r.

10 najważniejszych wydarzeń naukowych 2010 r.

RZ