Platforma łącząca ludzi nauki

Platforma łącząca ludzi nauki

http://www.iprofesor.pl/login.html

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

Priorytety resortu nauki na 2011 rok

PAP – Nauka w Polsce

Reforma szkolnictwa wyższego i wspieranie innowacji oraz promocja współpracy międzynarodowej polskich naukowców – to główne działania zaplanowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

„Do końca marca powinna zostać uchwalona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a także ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. To dwa akty prawne wprowadzające reformę szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych zadań resortu w przyszłym roku będzie wdrażanie tej reformy. Wymaga to m.in. wydania kilkudziesięciu rozporządzeń, szczegółowo regulujących niektóre kwestie” – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.