Jaruzelski generałem w PRL, wykładowcą w III RP

Gen. Jaruzelski z wykładem w AON

Rz

Autor stanu wojennego opowie o zmianach ustrojowych studentom jednej z najważniejszych uczelni wojskowych w kraju

Doktorat w ubikacji?

Doktorat w ubikacji?

GW

Doktoranci powinni móc normalnie się utrzymać ze stypendium i ograniczonej pracy dydaktycznej, bez konieczności chałturzenia. Nie da się tego zrobić za 1000-1200 zł miesięcznie