Czerwona Sorbona

Czerwona Sorbona

salon.24

WSP w Opolu nazywano Czerwoną Sorboną. Tam odbywały się partyjne spędy wysokich funkcjonariuszy państwowych, tam kończyli studia zasłużeni działacze SB i partii. Tam wreszcie nagradzano zasłużonych dla umacniania władzy sowieckiej(zwanej ludową) dyspozycyjnych funkcjonariuszy. 

W noc poprzedzającą odznaczenie zasłużonych udziałem w masakrze robotników Wybrzeża z grudnia 1970 roku, z 5/6 października 1971 r. bracia Kowalczykowie wysadzili aulę przygotowaną na uroczystości…