Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu

Fundacja Rektorów Polskich powołała Centrum Analiz i Dialogu.

CAD zajmie się finansami uczelni

AD zajmie się wypracowaniem rozwiązań, szczególnie w zakresie finansowania szkół wyższych, które stopniowo mają doprowadzić do równych warunków konkurowania uczelni publicznych i niepubli

Sensowny system finansowania ma uruchomić zdrową konkurencję – bo tylko ona może prowadzić do wyższej jakości kształcenia.