Profesorem będzie można zostać bez habilitacji

Nigdy więcej docentów

Rz

Tylko na jednej uczelni wykładowca będzie się liczył do tzw. minimum kadrowego, nie będzie stanowiska docenta, a profesorem będzie można zostać bez habilitacji – takie m.in. przepisy pozytywnie zaopiniowała sejmowa podkomisja ds. szkolnictwa wyższego….

Z drugiej strony uczelnia będzie mogła zatrudnić naukowca, który nie ma habilitacji (ale ma znaczne, twórcze osiągnięcia) na stanowisku profesora, pod warunkiem, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wyrazi na to zgodę. Prawo do zatrudnienia na stanowisku profesora zyskają też doktorzy, którzy przez co najmniej pięć lat pracowali jako samodzielni pracownicy naukowi za granicą, w krajach, w których habilitacji nie ma. Posłowie Zapowiedzieli, że na jednym z późniejszych posiedzeń podkomisji opowiedzą się, czy tej możliwości nie przyznać również doktorom z krajowym doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi.