Przepisy projektu nowelizacji ustawy o uczelniach w sejmowej podkomisji

W Sejmie o uczelniach

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnia będzie musiała uzyskać zgodę ministra za zwiększenie liczby studentów, a do tzw. minimum kadrowego wykładowca będzie się liczył tylko na jednej uczelni – takie m.in. przepisy projektu nowelizacji ustawy o uczelniach zaakceptowała w środę sejmowa podkomisja. …

Posłowie zgodzili się też z rządową propozycją dotyczącą tzw. minimum kadrowego, czyli wymagań dotyczących liczby pracowników i ich stopnia naukowego, które uczelnia musi spełnić, żeby mieć prawo do prowadzenia studiów na danym kierunku. Przyjęty przez podkomisję przepis w rządowym projekcie mówi, że pracownik może być zaliczony do minimum kadrowego tylko na tej uczelni, na której jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin i jest to jego tzw. pierwszy etat. Jeżeli nowelizacja zostanie ostatecznie uchwalona, tylko jedna uczelnia, inaczej niż obecnie, będzie mogła zaliczyć danego pracownika do swojego minimum kadrowego.