Baza ResearchGATE

Baza  ResearchGATE

grupa polskich naukowców
http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

 

Informatyzacja uczelni

Informatyzacja uczelni konieczna, ale długotrwała

PAP – Nauka w Polsce

Informatyzacja polskich uczelni wyższych jest procesem bardzo ważnym, ale wymagającym starannego planowania. Nie warto przyspieszać go na siłę – ocenili 30 listopada uczestnicy warszawskiej konferencji inaugurującej program „Nowoczesna Uczelnia”.

Uczestnicy spotkania, w którym brali udział naukowcy, przedstawiciele działów informatyki polskich uczelni wyższych i dostawców usług informatycznych, zgodzili się, że z instalacji systemów do wspomagania zarządzania ERP (ang. Enterprise Resource Planning) uczelnie nie mogą zrezygnować, bowiem pozwolą one na budowę zaawansowanych uczelnianych sieci wymiany danych, informacji o studentach i pracownikach naukowych oraz wdrożenia na uczelniach programu e-Administracji….

 

Na naukę są pieniądze

Jest pomysł na badania naukowe, znajdą się i pieniądze

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,8745696,Jest_pomysl_na_badania_naukowe__znajda_sie_i_pieniadze.html

Masz pomysł na badania (dziedzina obojętna), potrzebujesz tylko pieniędzy. Możesz je dostać. Nawet cztery miliony euro. Wystarczy wygrać konkurs na grant z programu „Ideas” (Idee) finansowanego przez Unię Europejską.