Jak UJ wystawił studentów do wiatru

Kraków: jak uniwersytet wystawił studentów do wiatru

Gazeta Krakowska

…rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdza, że socjologia wieczorowa nie została uruchomiona. Powodem była zbyt mała liczba osób, która zapisała się na studia. Kierunek ten wybrało bowiem tylko 10 osób. Nie tylko zresztą ten cieszył się zbyt małą popularnością. Uniwersytet Jagielloński nie skompletował odpowiedniej liczby studentów na kilkunastu kierunkach studiów wieczorowych i zaocznych.

Zajęcia nie rozpoczęły się między innymi na geografii, chemii, ochronie środowiska, kulturoznawstwie, informatyce, pedagogice, historii, europeistyce, ekonomii, informacji naukowej i bibliotekoznawstwie, zarządzaniu, polityce społecznej czy naukach medycznych. -……….

To czego nie da się na UJ, potrafią jednak bez problemu na innych krakowskich uczelniach wyższych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Krakowska również nie uruchomiły kilku kierunków, jednak kandydaci nie mieli takich problemów.

Ministerstwo nauki zapaliło ostrzegawcze światło

Ostrzeżenie dla ośmiu wydziałów krakowskich uczelni

Gazeta Wyborcza Kraków

Na krakowskich uczelniach są wydziały, które mogą stracić pieniądze na prowadzenie badań naukowych. Ministerstwo nauki właśnie zapaliło im ostrzegawcze światło…

Resort nauki pod lupę wziął wszystkie publiczne uczelnie oraz te niepubliczne, które same zgłosiły się do badania. Wydziałom wystawiał noty od 1 do 5. Od ocen zależy teraz, ile pieniędzy dostaną na dalsze badania. W grę wchodzą kwoty nawet do kilkunastu milionów złotych. Wydziałom ocenionym na 4 i 5 (to najsłabsza kategoria) ministerstwo ostrzegło, że mogą je stracić. – W styczniu dostaną pieniądze na utrzymanie potencjału badawczego tylko na pół roku. Przez ten czas będą musiały podnieść jakość badań albo zweryfikować profil działalności i na przykład zająć się wyłącznie nauczaniem, które jest finansowane z innej dotacji – mówi Bartosz Loba, rzecznik resortu…

Ocena budzi wątpliwości Akademii Górniczo-Hutniczej, choć żaden z wydziałów uczelni nie znalazł się w najniższej kategorii, a aż siedem zostało ocenionych najwyżej. – Resort według jednakowych kryteriów porównywał jednostki, które w całości poświęcają się badaniom oraz uczelnie, które zajmują się również nauczaniem – mówi Zbigniew Kąkol, prorektor ds. kształcenia na AGH.

Nie tylko Kraków chce dyskutować z notami wystawionymi poszczególnym wydziałom. Od oceny ma zamiar odwoływać się również Uniwersytet Rzeszowski, a kryteria jej wystawiania będą tematem zjazdu rektorów polskich uczelni technicznych.

Na osobne traktowanie jednostek badawczych i uczelni nie ma co liczyć: – Naszą intencją jest dążenie, by szkoły wyższe zajmowały się przede wszystkim badaniami i włączały w nie studentów. Tylko w ten sposób uda nam się osiągnąć wysoki poziom rozwoju nauki – mówi Loba.

Zmiany kadrowe w MNiSW – Jak w kalejdoskopie

Jak w kalejdoskopie

Sprawy Nauki

W ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Tym razem w obszarze zagadnień związanych z nauką. W miejsce wiceministra prof. Jerzego Szweda, fizyka z UJ, 1.10.10. powołany został Maciej Banach, medyk, z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi……

Faktem jest jedno: żadna reorganizacja w tym obszarze państwa nie przyniosła znaczących, a nawet widocznych efektów w sferze dorobku intelektualnego czy innowacyjnego. Jak nie było innowacji, odkryć, wynalazków – tak nie ma. Jak nie było znaczących dokonań naukowych – tak nie ma. Bo trudno za sukces uznać malejącą liczbę patentów, brak wdrożeń i publikacje w „Nature” – w dodatku niezmiernie rzadkie. Od mieszania nie tylko herbata nie staje się słodsza…

Kształcenie bezrobotnych na polskich uczelniach

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych?

Dlaczego ?

Najpierw wydają fortunę na studia, a gdy kończą edukację, trafiają wprost na bezrobocie albo zarabiają głodowe pensje. Jeszcze nigdy studenci i absolwenci nie mieli takich problemów na rynku pracy jak teraz.

Średni koszt studiów i utrzymania
1. Olsztyn – 1 201 zł
2. Białystok – 1 222 zł
3. Bydgoszcz – 1 256 zł
4. Lublin – 1 356 zł
5. Gdańsk – 1 374 zł
6. Łódź – 1 401 zł
7. Poznań – 1 465 zł
8. Kraków – 1 483 zł
9. Katowice – 1 569 zł
10. Szczecin – 1 602 zł
11. Wrocław – 1 657 zł
12. Warszawa – 2 172 zł

Źródło: B. Gorlewski, D. Antonowicz, „(Bez)płatne studia – fakty i mity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ogólnopolskiej ankiecie przeprowadzonej wiosną tego roku przez firmę doradczą Deloitte ponad 56 proc. badanych stwierdziło, że studia źle przygotowują do przyszłych obowiązków zawodowych. Z kolei na pytanie „Jak uczelnie przygotowują do poszukiwania pracy?” nieco ponad 79 proc. studentów wybrało odpowiedzi „Raczej źle” i „Bardzo źle”.

Minister na odsiecz
Środowisko akademickie zdaje się nie zauważać tego problemu. Uczelnie otwierają nowe kierunki i inkasują czesne od studentów, którzy płacą z nadzieją, że kolejny dyplom pomoże im w poszukiwaniach pracy. Ten chocholi taniec planuje jednak przerwać resort nauki, który przygotowuje reformę szkolnictwa wyższego. Jeśli się powiedzie, czeka nas rewolucja na uniwersytetach i politechnikach…

 

Czyżby chodziło o środowisko akademickie ?

http://www.rp.pl/galeria/524935,1,546808.html

 

Związkom nie podoba się reforma polskich uczelni

Pikieta przed Sejmem: związkom nie podoba się reforma polskich uczelni

Gazeta Prawna

Gwarancji zwiększenia poziomu finansowania polskich uczelni i kompromisu ws. ograniczania wieloetatowości naukowców w projektach ustaw reformujących szkolnictwo wyższe domagali się w czwartek przed Sejmem przedstawiciele ZNP i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

W ten sposób związkowcy odnieśli się do skierowanych w środę przez Sejm do dalszych prac legislacyjnych dwóch rządowych projektów nowelizacji ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytułach naukowych.

 

Wysłuchanie publiczne ws. reformy uczelni

9 listopada wysłuchanie publiczne ws. reformy uczelni

PAP – Nauka w Polsce

9 listopada w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. rządowych projektów ustaw reformujących uczelnie – zdecydowali 7 października posłowie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży….

Wysłuchanie publiczne, które jest jawną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, będzie dotyczyć dwóch rządowych projektów nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych. Projekty zakładają m.in., że uczelnie będą miały swobodę w tworzeniu kierunków i programów studiów; mają także opisać efekty kształcenia, kładąc nacisk nie tylko na wiedzę, ale także umiejętności studentów. Rektor uczelni będzie mógł być wybierany w drodze konkursu. Więcej pieniędzy mają otrzymać m.in. najlepsze wydziały i instytuty uczelni: wyłaniane będą Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, które otrzymają ponad 10 mln zł rocznie przez pięć lat. Powstanie też fundusz projakościowy, z którego dodatkowe pieniądze otrzyma 30 proc. najlepszych doktorantów. Rząd chce, by znowelizowane przepisy obowiązywały od 1 października 2011 r…..

Wysłuchanie publiczne to debata na temat określonych ustaw z udziałem osób bezpośrednio nią zainteresowanych. Odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu, na jednym posiedzeniu komisji sejmowej. Wysłuchanie publiczne jest jawne: zainteresowane osoby i organizacje mają swobodny wstęp, po uprzednim zgłoszeniu, obecne mogą być media, udostępniane są protokoły z wysłuchania.

Zmiany proponowane przez rząd są niekorzystne dla uczelni

Zdecydowane ‚nie’ rektorów uczelni medycznych

Gazeta Wyborcza Białystok

Sprzeciw dla zmian jakie w ustawie o zawodzie lekarza proponuje rząd, wypowiedzieli w piątek w Białymstoku rektorzy uczelni medycznych.

W ich opinii wejście w życie nowych przepisów ograniczy autonomię uczelni, obciąży ich przeznaczone na badania i dydaktykę budżety długami placówek medycznych oraz zablokuje prace badawcze i dydaktyczne w uczelnianych klinikach.

– Zmiany proponowane przez rząd są niekorzystne dla uczelni, łamią też przepisy o szkolnictwie wyższym – stwierdzili podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku szefowie kilku polskich uczelni medycznych

Nowe prace resortu nauki nad strategią rozwoju uczelni do 2020 r.

Nowe prace resortu nauki nad strategią rozwoju uczelni do 2020 r.

PAP Nauka w Polsce

Narodowa Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., w tym wprowadzenie powszechnych płatnych studiów, będzie tematem pierwszego posiedzenia Forum Ekspertów, które 7 października zbierze się na zaproszenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., po jego opracowaniu przez Forum Ekspertów, będzie jednym z programów w rządowych pracach nad strategią rozwoju kraju.

W ten sposób – siłami ekspertów – resort chce rozstrzygnąć dalsze losy dwóch projektów strategii rozwoju polskich uczelni: projektu opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich dla Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (ogłoszonego w grudniu 2009 r.) oraz zamówionego  w przetargu przez ministerstwo projektu Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (ogłoszonego w lutym 2010 r.)…..

Będą zmiany na uczelniach

Będą zmiany na uczelniach

Dziennik Polski

SZKOLNICTWO. Projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym trafił wczoraj pod obrady Sejmu.

Większa autonomia programowa uczelni – to zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego główna zmiana, jaka ma nastąpić od roku akademickiego 2010/2011, razem z wejściem w życie znowelizowanej ustawy.

– Uczelnie będą mogły samodzielnie tworzyć nowatorskie programy kształcenia, poszerzać ofertę studiów o interdyscyplinarne kierunki. Prawo takie zyskają wszystkie uczelnie – tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu.

Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów…..