Walka o miejsce w rankingach najlepszych szkół wyższych

Uczelnie Polski Wschodniej są coraz wyżej w rankingach najlepszych szkół wyższych

Dziennik Gazeta Prawna

SZKOLNICTWO WYŻSZE – W pierwszej setce szkół wyższych jest już 16 ze wschodu Polski. Coraz więcej z nich stara się o dodatkowe pieniądze z funduszy europejskich, aby zdobyć wyższe miejsce w ogólnopolskim rankingu uczelni….

Uczelnie Polski Wschodniej walczą o wyższe miejsca w rankingach, bo przekłada się ono na to, że więcej osób chce w takiej szkole studiować i robić karierę naukową. Kryteria, które decydują o miejscu w rankingu, to m.in. warunki studiowania, wymiana studencka, ocena kadry naukowej czy programy studiów w językach obcych. Dlatego, by przyciągnąć studentów, uczelnie te starają się o pieniądze ze środków unijnych. Ponad 137 mln zł otrzymał Uniwersytet w Białymstoku.

Swoją infrastrukturę za unijne pieniądze wzmacnia też Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Uczelnia otrzymała około 117 mln zł m.in. na budowę auli i modernizację laboratoriów.

 

Płatne kierunki znikają z uczelni państwowych

Płatne kierunki znikają z uczelni państwowych

Dziennik Gazeta Prawna

Brak chętnych na studia niestacjonarne w państwowych szkołach wyższych. Tegoroczny nabór zakończył się zamknięciem wielu kierunków. Łącznie uczelnie stracą blisko 20 mln zł z opłat. To pieniądze często zabudżetowane na remonty lub inwestycje….

Zarobki coraz mniejsze

Dzięki pieniądzom pochodzącym z czesnego od studentów kierunków niestacjonarnych uczelnie mogą inwestować, głównie w poprawę infrastruktury. UW wyremontował w ten sposób m.in. gmach Collegium Iuridicum I, gdzie odbywają się zajęcia z prawa. Wydał na ten cel 20 mln zł.

Ucieczka studentów na uczelnie prywatne może spowodować, że dochody państwowych będą wyraźnie uszczuplone. Straty samego Uniwersytetu Jagiellońskiego spowodowane zawieszeniem w tym roku 50 specjalności (m.in. wieczorowej socjologii i chemii) mogą wynieść 3 mln zł (przy założeniu, że rok nauki kosztuje średnio 3 tys. zł, a na każdej specjalności jest średnio 20 osób).

 

 

Nowy stary prezes PAN

Prof. Michał Kleiber został wybrany na prezesa Polskiej Akademii Nauk

PAP – Nauka w Polsce

Prof. Michał Kleiber wybrany został w czwartek przez zgromadzenie członków PAN na prezesa Polskiej Akademii Nauk. Podnoszenie jakości badań naukowych będzie priorytetem – zapowiedział w rozmowie z PAP. „Nasze placówki są w czołówce polskich instytucji naukowych, to jest powód do satysfakcji. Jednocześnie ten fakt nie zwalnia nas z obowiązku spojrzenia krytycznego. Polska nauka w porównaniu ze światem statystycznie nie jest bardzo silna. Mamy grupy badawcze, które są na pewno w czołówce światowej, ale to się nie przekłada na statystyczny obraz polskiej nauki. Powiedziałem dzisiaj trochę żartobliwie, że +średnia polska nauka jest średnia+. I tutaj Akademia ma dużo do zrobienia” – podkreślił Kleiber.

 

Prezydent studencki

Prezydent ze studentami o reformie szkolnictwa

Rz

Bronisław Komorowski spotkał się z żakami na Uniwersytecie Warszawskim

Prezydent odpowiadał na pytania o reformę szkolnictwa wyższego, walkę z dopalaczami, a nawet o to, gdzie mają żywić się warszawscy studenci po zlikwidowaniu baru mlecznego zwanego „Karaluchem”…..Komorowski zapowiedział, że będzie regularnie spotykał się ze studentami.

 

 

Strach przed reformami

http://www.rp.pl/galeria/524935,1,549450.html

Walka studentów o swoje prawa

Studenci walczą o swoje prawa

Dziennik Polski

Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym zakłada większą ochronę praw studentów. Od października 2011 roku będzie obowiązek zawierania umów między uczelnią a wszystkimi studentami. Nowe przepisy uwzględniają stworzenie katalogu bezpłatnych usług edukacyjnych, więc będzie wiadomo, za co uczelnie mogą pobierać opłaty, a co jest łamaniem prawa.

Do rzecznika praw studenta co miesiąc wpływa kilkadziesiąt skarg w sprawie umów, które uczelnie zawierają ze studentami na płatnych studiach…..

Studenckie biura dobrych rad

Biura dobrych rad

Rz

Studenci chcą pomocy przy wybieraniu przedmiotów i kierunków nauki.

– Będziemy apelować do uczelni, by wprowadziły nowy system doradztwa dla studentów – mówi „Rz” Bartłomiej Banaszak, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Jest on potrzebny, bo od nowego roku akademickiego uczelnie będą mogły tworzyć własne programy studiów, a studenci sami dobierać przedmioty. Jednak pod koniec nauki na egzaminach będą musieli wykazać, że zgromadzili potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które uprawniają do uzyskania dyplomu.

Takie możliwości ma dać nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którą pracuje Sejm (szkoły, które mają uprawnienia habilitacyjne, będą miały pełną swobodę tworzenia programów, inne będą musiały mieć na to zgodę ministra). Ten nowy system kształcenia to duże wyzwanie dla studentów……

Radzie Etyki Mediów potrzebna jest reforma

Wszystkie wpadki REM

Rz

W środowisku coraz częściej pojawiają się głosy, że Radzie Etyki Mediów potrzebna jest reforma

„Kompromitacja Rady Etyki Mediów?”. „Wpadka REM”. „Rada potępia, a nie sprawdza”. „Kolejny skandal z REM”. To tylko kilka nagłówków portali informacyjnych z ostatnich dwóch tygodni….

Na temat działalności REM nie chce się za to wypowiadać Wiktor Świetlik, szef Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Radę Etyki Mediów powołała w połowie lat 90. Konferencja Mediów Polskich skupiająca przedstawicieli świata mediów. Opracowali oni Kartę etyczną mediów, na mocy której powstała REM. Rada ma dziesięciu członków. Nie dysponuje żadnymi sankcjami, może tylko wskazywać wykroczenia, wyrażać opinie i apelować.

– Choć nie możemy nawet wyegzekwować sprostowania, przychodzi do nas coraz więcej listów. To znak, że jesteśmy do czegoś potrzebni – uważa Bajer.

 

 

Szkoły wyższe mają problem z pracami dyplomowymi

Archiwa pękają w szwach

Dziennik Polski

NAUKA. Niejasne rozporządzenie minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szkoły wyższe mają teraz problem z pracami dyplomowymi…

Tym razem nie chodzi jednak o plagiaty, ale o miejsce na przechowywanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Wszystkie prace dyplomowe zgromadzone w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego mają już kilometr długości. Blisko dwa kilometry mierzą te składowane w budynkach poszczególnych instytutów..

Wszystko przez rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, które niedawno znowelizowała minister nauki i szkolnictwa wyższego. Znalazł się w nim następujący zapis: „Pracę dyplomową składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Pracę dyplomową przechowuje się w archiwum uczelni”.

Rozporządzenie weszło w życie w styczniu i wywołało zdumienie rektorów szkół wyższych. – Choć jest niedorzeczne, musimy je stosować – zaznacza prof. Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Plagiat, czy prowokacja ? Sprawa b. rektora Tadeusza Hucińskiego

Huciński pomawia o współpracę z SB

Dziennik Bałtycki

Prof. Huciński zaprzecza, żeby doszło do plagiatu. Były rektor AWFiS, twierdzi, że sobotnia publikacja „Dziennika Bałtyckiego” jest elementem prowokacji z udziałem „agentów SB”…..

Według protokołu kontrolnego CBA z przeprowadzonej kontroli w AWFiS zarówno Janusz Czerwiński, jak i Wojciech Przybylski działali przez wiele lat na szkodę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w okresie swoich kadencji rektorskich”.

Faktem jest, że obecnie CBA prowadzi dochodzenie w sprawie nieprawidłowości na AWFiS. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie podstawy mógł mieć były rektor do formułowania oskarżeń o współpracę z SB prof. Janusza Czerwińskiego i Elżbiety Szczepańskiej.
– Wszystkie kłamstwa, które wypowiada Tadeusz Huciński, zostaną wyjaśnione. Pozwę go do sądu – skomentował sprawę Janusz Czerwiński…..

W sprawie oskarżeń o plagiat zwróciliśmy się do katowickiej AWF, gdzie obydwie prace magisterskie są przechowywane. Poprosiliśmy o porównanie ich i wyjaśnienie sprawy.

– Natychmiast podejmiemy działania mające na celu sprawdzenie tych informacji. Chcemy sprawę jak najszybciej wyjaśnić – powiedział rektor katowickiej uczelni Zbigniew Waśkiewicz.