Forum Akademickie 10/2010

Forum Akademickie 10/2010

 

Ministerstwo daje szansę

Ministerstwo nauki: są szanse na uwzględnienie odwołań

2010-10-29, PAP – Nauka w Polsce
Placówki naukowe, przy których ocenie zostały popełnione błędy techniczne, mają szansę na uwzględnienie odwołań od wyników oceny – poinformował 28 października PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartosz Loba. …

30 września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny, tzw. kategoryzacji, jednostek naukowych, czyli: instytutów badawczych (dawnych jednostek badawczo-rozwojowych), instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednostek organizacyjnych szkół wyższych oraz innych podmiotów prowadzących działalność naukową (np. firm lub fundacji). Łącznie około 800 placówek.

Na podstawie oceny przyznano tym instytucjom kategorie od 1 (najwyższa) do 5 (najniższa). Według nowego prawa, które weszło w życie 1 października, najsłabsze, czyli należące do czwartej i piątej kategorii instytucje, będą mogły w przyszłym roku liczyć na dotację statutową tylko na sześć miesięcy. Ten czas będą musiały wykorzystać na restrukturyzację, zmianę sposobu działania lub starania o przyłączenie do silniejszej placówki.

Kategorię 4 lub 5 otrzymało łącznie 17 proc. wszystkich skontrolowanych placówek. Kategorię 4 otrzymało: 8 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 14 proc. jednostek organizacyjnych szkół wyższych, 57 proc. placówek innego typu i żaden z instytutów PAN. Kategorię 5 otrzymało: 1 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 4 proc. jednostek organizacyjnych uczelni, żaden z instytutów PAN, ani z jednostek innego typu.

Po upływie 12 miesięcy od przyznania kategorii placówka może wystąpić o ponowną ocenę. Tylko przyznanie wyższej kategorii da takiej instytucji szansę na uzyskanie większej dotacji w następnym roku