Uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

Kudrycka: uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

PAP – Nauka w Polsce

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uważa, że w czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem – odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie. Kudrycka uczestniczyła 17 października w uroczystej inauguracji 93. roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W swoim wystąpieniu przypomniała zasługi KUL dla zachowania – w czasach komunizmu i cenzury – etosu naukowca, niezależności nauki i poszukiwań. Jak dodała, KUL wtedy walczył o prawdę, o obiektywizm w nauce, walczył z manipulacjami i zakłamywaniem rzeczywistości.

Rada Etyki Mediów chyba narusza etykę

Sypie się Rada Etyki Mediów. Dziennikarze odchodzą

Dziennik

Dziennikarze Teresa Bochwic i Tomasz Bieszczad wystąpili z Rady Etyki Mediów. Zarzucają Radzie brak „obiektywizmu i merytorycznej symetrii” między krytykowaniem mediów z „głównego nurtu” i mediów spoza niego.

„Nie ma sensu dłużej uczestniczyć w pozorach pluralizmu i kończymy nasz udział w Radzie Etyki Mediów” – oświadczyli Bochwic i Bieszczad. Ich zdaniem w działaniach Rady brak jest „obiektywizmu i merytorycznej symetrii” między krytykowaniem mediów z „głównego nurtu”, którym wytyka się drobne uchybienia, a media spoza „mainstreamu” krytykuje się ostrzej.

„Jeśli już Rada formułuje negatywne stanowisko pod adresem mediów z tzw. <głównego nurtu>, chodzi zazwyczaj o drobne uchybienia, a krytyka jest oględna. Można odnieść wrażenie, że REM nie chce zadzierać z gigantami rynku

, za to chętnie porywa się na media opozycyjne lub niszowe (bo to nic nie kosztuje)” – napisali w oświadczeniu….

Polska szkoła jest droga, a nasi nauczyciele są jednymi z najmniej efektywnych na świecie.

Nierentowne szkoły trzeba zamknąć

Dziennik Gazeta Prawna

Polska szkoła jest droga, a nasi nauczyciele są jednymi z najmniej efektywnych na świecie.

Wydatki z budżetu państwa na oświatę przekraczają dziś 40 mld zł, co stanowi blisko 6 proc. naszego PKB. Procentowo przeznaczamy więc na edukację uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich nie mniej środków budżetowych niż np. Niemcy (5,9 proc. PKB), Wielka Brytania (5,9) czy Francja (6,1). Więcej natomiast niż Grecja (4,9), Irlandia (4,6), Hiszpania (4,7) i Czechy (4,9).

Mimo to polska oświata nadal narzeka na niedofinansowanie, a w wielu szkołach brakuje choćby komputerów czy podstawowych pomocy naukowych. Dlaczego tak się dzieje, skoro subwencje budżetowe są dziś o 40 proc. większe niż rok temu?

Z opublikowanego właśnie raportu Forum Obywatelskiego Rozwoju wynika, że główną przyczyną biedy polskich szkół są nauczyciele: jest ich za dużo i za mało pracują…..

 

Polska za pieniądze podatników kształci wysokiej klasy specjalistów dla zagranicy

Dopłacamy do nauki emigrantów. W Polsce kierunki zamawiane nie gwarantują pracy

Dziennik Gazeta Prawna

Resort nauki stworzył listę 14 kierunków studiów, które uznał za najbardziej deficytowe. Część absolwentów kierunków zamawianych może mieć problem ze znalezieniem pracy….

W efekcie Polska za pieniądze podatników kształci wysokiej klasy specjalistów, którzy swoje umiejętności wykorzystują za granicą. Ich wykształcenie kosztuje budżet 10 tys. zł rocznie.

Powodem wyjazdów jest też różnica w zarobkach. Na przykład absolwenci mechatroniki nie chcą po pięciu latach trudnych studiów pracować za 2 tys. zł miesięcznie. Na Zachodzie mogą otrzymać na początek ok. 12 tys. zł…….

….produkowani są za nasze pieniądze specjaliści, którzy zapewne znajdą pracę, ale niekoniecznie w Polsce.

– Za co Wielka Brytania, Niemcy czy Irlandia są nam niezwykle wdzięczne – uważa Wojciech Szewko.

Tylko w tym roku akademickim resort nauki przeznaczył na dofinansowanie kierunków zamawianych 200 mln zł.