Zmiany kadrowe w MNiSW – Jak w kalejdoskopie

Jak w kalejdoskopie

Sprawy Nauki

W ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego nastąpiły kolejne zmiany kadrowe. Tym razem w obszarze zagadnień związanych z nauką. W miejsce wiceministra prof. Jerzego Szweda, fizyka z UJ, 1.10.10. powołany został Maciej Banach, medyk, z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi……

Faktem jest jedno: żadna reorganizacja w tym obszarze państwa nie przyniosła znaczących, a nawet widocznych efektów w sferze dorobku intelektualnego czy innowacyjnego. Jak nie było innowacji, odkryć, wynalazków – tak nie ma. Jak nie było znaczących dokonań naukowych – tak nie ma. Bo trudno za sukces uznać malejącą liczbę patentów, brak wdrożeń i publikacje w „Nature” – w dodatku niezmiernie rzadkie. Od mieszania nie tylko herbata nie staje się słodsza…

Kształcenie bezrobotnych na polskich uczelniach

Polskie uczelnie kształcą bezrobotnych?

Dlaczego ?

Najpierw wydają fortunę na studia, a gdy kończą edukację, trafiają wprost na bezrobocie albo zarabiają głodowe pensje. Jeszcze nigdy studenci i absolwenci nie mieli takich problemów na rynku pracy jak teraz.

Średni koszt studiów i utrzymania
1. Olsztyn – 1 201 zł
2. Białystok – 1 222 zł
3. Bydgoszcz – 1 256 zł
4. Lublin – 1 356 zł
5. Gdańsk – 1 374 zł
6. Łódź – 1 401 zł
7. Poznań – 1 465 zł
8. Kraków – 1 483 zł
9. Katowice – 1 569 zł
10. Szczecin – 1 602 zł
11. Wrocław – 1 657 zł
12. Warszawa – 2 172 zł

Źródło: B. Gorlewski, D. Antonowicz, „(Bez)płatne studia – fakty i mity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ogólnopolskiej ankiecie przeprowadzonej wiosną tego roku przez firmę doradczą Deloitte ponad 56 proc. badanych stwierdziło, że studia źle przygotowują do przyszłych obowiązków zawodowych. Z kolei na pytanie „Jak uczelnie przygotowują do poszukiwania pracy?” nieco ponad 79 proc. studentów wybrało odpowiedzi „Raczej źle” i „Bardzo źle”.

Minister na odsiecz
Środowisko akademickie zdaje się nie zauważać tego problemu. Uczelnie otwierają nowe kierunki i inkasują czesne od studentów, którzy płacą z nadzieją, że kolejny dyplom pomoże im w poszukiwaniach pracy. Ten chocholi taniec planuje jednak przerwać resort nauki, który przygotowuje reformę szkolnictwa wyższego. Jeśli się powiedzie, czeka nas rewolucja na uniwersytetach i politechnikach…