Czyżby chodziło o środowisko akademickie ?

http://www.rp.pl/galeria/524935,1,546808.html

 

Związkom nie podoba się reforma polskich uczelni

Pikieta przed Sejmem: związkom nie podoba się reforma polskich uczelni

Gazeta Prawna

Gwarancji zwiększenia poziomu finansowania polskich uczelni i kompromisu ws. ograniczania wieloetatowości naukowców w projektach ustaw reformujących szkolnictwo wyższe domagali się w czwartek przed Sejmem przedstawiciele ZNP i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

W ten sposób związkowcy odnieśli się do skierowanych w środę przez Sejm do dalszych prac legislacyjnych dwóch rządowych projektów nowelizacji ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i o stopniach i tytułach naukowych.