Wysłuchanie publiczne ws. reformy uczelni

9 listopada wysłuchanie publiczne ws. reformy uczelni

PAP – Nauka w Polsce

9 listopada w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. rządowych projektów ustaw reformujących uczelnie – zdecydowali 7 października posłowie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży….

Wysłuchanie publiczne, które jest jawną debatą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, będzie dotyczyć dwóch rządowych projektów nowelizacji: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytułach naukowych. Projekty zakładają m.in., że uczelnie będą miały swobodę w tworzeniu kierunków i programów studiów; mają także opisać efekty kształcenia, kładąc nacisk nie tylko na wiedzę, ale także umiejętności studentów. Rektor uczelni będzie mógł być wybierany w drodze konkursu. Więcej pieniędzy mają otrzymać m.in. najlepsze wydziały i instytuty uczelni: wyłaniane będą Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, które otrzymają ponad 10 mln zł rocznie przez pięć lat. Powstanie też fundusz projakościowy, z którego dodatkowe pieniądze otrzyma 30 proc. najlepszych doktorantów. Rząd chce, by znowelizowane przepisy obowiązywały od 1 października 2011 r…..

Wysłuchanie publiczne to debata na temat określonych ustaw z udziałem osób bezpośrednio nią zainteresowanych. Odbywa się przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu, na jednym posiedzeniu komisji sejmowej. Wysłuchanie publiczne jest jawne: zainteresowane osoby i organizacje mają swobodny wstęp, po uprzednim zgłoszeniu, obecne mogą być media, udostępniane są protokoły z wysłuchania.

Zmiany proponowane przez rząd są niekorzystne dla uczelni

Zdecydowane ‚nie’ rektorów uczelni medycznych

Gazeta Wyborcza Białystok

Sprzeciw dla zmian jakie w ustawie o zawodzie lekarza proponuje rząd, wypowiedzieli w piątek w Białymstoku rektorzy uczelni medycznych.

W ich opinii wejście w życie nowych przepisów ograniczy autonomię uczelni, obciąży ich przeznaczone na badania i dydaktykę budżety długami placówek medycznych oraz zablokuje prace badawcze i dydaktyczne w uczelnianych klinikach.

– Zmiany proponowane przez rząd są niekorzystne dla uczelni, łamią też przepisy o szkolnictwie wyższym – stwierdzili podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku szefowie kilku polskich uczelni medycznych