Nowe prace resortu nauki nad strategią rozwoju uczelni do 2020 r.

Nowe prace resortu nauki nad strategią rozwoju uczelni do 2020 r.

PAP Nauka w Polsce

Narodowa Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., w tym wprowadzenie powszechnych płatnych studiów, będzie tematem pierwszego posiedzenia Forum Ekspertów, które 7 października zbierze się na zaproszenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r., po jego opracowaniu przez Forum Ekspertów, będzie jednym z programów w rządowych pracach nad strategią rozwoju kraju.

W ten sposób – siłami ekspertów – resort chce rozstrzygnąć dalsze losy dwóch projektów strategii rozwoju polskich uczelni: projektu opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich dla Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (ogłoszonego w grudniu 2009 r.) oraz zamówionego  w przetargu przez ministerstwo projektu Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (ogłoszonego w lutym 2010 r.)…..

Będą zmiany na uczelniach

Będą zmiany na uczelniach

Dziennik Polski

SZKOLNICTWO. Projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym trafił wczoraj pod obrady Sejmu.

Większa autonomia programowa uczelni – to zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego główna zmiana, jaka ma nastąpić od roku akademickiego 2010/2011, razem z wejściem w życie znowelizowanej ustawy.

– Uczelnie będą mogły samodzielnie tworzyć nowatorskie programy kształcenia, poszerzać ofertę studiów o interdyscyplinarne kierunki. Prawo takie zyskają wszystkie uczelnie – tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu.

Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów…..