Kategorie jednostek naukowych ustalone

Komunikat ministra NiSW  o ustalonych  kategoriach jednostek  naukowych

BIP

O problemach stojących przed nauką

Nowy wiceminister o zmianach w nauce

PAP – Nauka w Polsce

Nowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Maciej Banach o problemach stojących przed nauką:

Nie odkryję niczego nowego, jeśli powiem, że brakuje pieniędzy na naukę. Co więcej, te pieniądze nie zawsze są właściwie rozdysponowywane i bardzo trudno je zdobyć. Mam nadzieję, że uda się te elementy jakoś poprawić.

Chodzi przede wszystkim o to, żeby wnioski o granty były zawsze oceniane merytorycznie i w sposób transparentny. Niezależnie od tego, o jakiego rodzaju grant aplikuje naukowiec, to problemem jest często merytoryczna wartość recenzji, a także ilość tych recenzji. Ja sam doświadczyłem tego wielokrotnie, kiedy składałem wnioski o fundusze na swoje projekty badawcze.

Recenzje są dobre, kiedy są merytoryczne i pozwalają dany pomysł badawczy poprawić lub uzupełnić. Natomiast często zdarza się, że są to recenzje niemerytoryczne, a niekiedy nawet złośliwe, bo dany recenzent zna osobę składającą wniosek i na jego opinię mają wpływ osobiste antagonizmy. Takich sytuacji być nie powinno.

Recenzje muszą być bardziej transparentne, to jedyny sposób unikania takich zagrożeń. Np. jednym z pomysłów jest powszechne udostępnienie pełnej listy recenzentów. Inny mechanizm, który funkcjonuje w niektórych czasopismach naukowych, polega na tym, że dany recenzent podpisuje recenzję swoim nazwiskiem…..

Osobny problem to system feudalny, funkcjonujący w naszej nauce. Zdarzają się sytuacje, które są nie do przyjęcia, czyli że młody człowiek robi badanie i jest jego głównym autorem, a okazuje się, że w publikacji już tak nie jest. Bywa, że osoby postronne są dopisywane jako autorzy publikacji lub szefowie przejmują dobre pomysły młodszych kolegów lub po prostu je tłumią. Tych problemów jest bardzo dużo.