Na inaugurację nowego roku akademickiego

List inauguracyjny

serwis MNiSW

Inaugurując uroczyście rok akademicki 2010/2011, pragnę życzyć całej wspólnocie akademickiej sukcesów naukowych i osobistych, niegasnącej pasji w zgłębianiu wiedzy i niezmierzonej radości z dzielenia się nią.

Nauczycielom akademickim dziękuję za Waszą wielką pracę i życzę, by pozostała źródłem satysfakcji i spełnienia. Naukowcom życzę śmiałości i odważnego spojrzenia, które doprowadzi do wyczekiwanych przez naukowy świat odkryć….

Nowy rok akademicki 2010/2011 – rok wielkich wyzwań

Nowy rok akademicki 2010/2011 – rok wielkich wyzwań

serwis MNiSW

Prawie dwa miliony studentów, ponad 30 tysięcy doktorantów i ponad 100 tysięcy uczonych z 456 uczelni rozpocznie w piątek 1 października nowy rok akademicki.

– To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie wchodzi sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm rozpoczyna prace nad reformą szkolnictwa wyższego….

Nowy rok akademicki w liczbach:

  • 1 927 762 studentów uczy się w polskich uczelniach
  • 32 494 magistrów jest na studiach doktoranckich
  • 456 uczelni publicznych i niepublicznych działa w Polsce
  • 101 841 uczonych i wykładowców rozpoczyna nowy rok akademicki

Więcej o planach i działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2010/2011

Młody naukowiec wiceministrem nauki

Dr hab. Maciej Banach nowym podsekretarzem stanu w resorcie nauki

PAP-Nauka w Polsce

Dr hab. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymał nominację na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego….Dr hab. Maciej Banach ma 33 lata; jest kardiochirurgiem, adiunktem Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 1996-2002 studiował na Akademii Medycznej w Łodzi; w 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych, a także redaktorem specjalistycznych portali internetowych poświęconych medycynie. Wszedł w skład, powołanej 1 lutego 2010 r. przez resort nauki, Rady Młodych Naukowców. Jest wielokrotnym stypendystą i laureatem nagród m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Rusza reforma nauki

Rusza reforma nauki

PAP-Nauka w Polsce

….

prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, choć popiera kierunek zmian, zastrzega, że skuteczność działania nowych ustaw zależy od rozporządzeń, z których większość jest jeszcze w fazie konsultacji. Jak poinformowała minister nauki, resort musi wydać 45 rozporządzeń do wchodzących w piątek w życie ustaw. „17 z nich, koniecznych do wprowadzenia w życie przepisów działających od października, jest już podpisanych. Reszta jest konieczna do funkcjonowania prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2011, trwają nad nimi prace. Na pewno zdążymy” – zapewniła Kudrycka.

Według prezesa PAN, nowe prawo powinno posłużyć polskiej nauce, w tym samej akademii. „Należy życzliwie powitać koncepcję utworzenia Narodowego Centrum Badań. To instytucja wzorowana na Europejskiej Radzie Badań, której jestem członkiem. Przy czym wiele będzie zależało od członków tego gremium, którzy będą się cieszyć (zresztą słusznie) dużą autonomią” – powiedział.

Prezesa PAN cieszy też wprowadzenie nowych zasad oceny placówek i projektów badawczych oraz możliwość przekształceń instytucji. Nie bez znaczenia jest też, jak dodał, zniesienie limitu pensji dla pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach PAN…..

Najważniejsze zadania w nowym roku akademickim

Kudrycka o najważniejszych zadaniach w nowym roku akademickim

PAP-Nauka w Polsce

Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji poszerzających autonomię polskich uczelni oraz komercjalizacja badań naukowych to największe zadania dla uczelni w roku akademickim 2010/2011 – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to zalecenie Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji Bolońskiej, zmierzające do lepszego porównywania kwalifikacji zdobywanych przez studentów w różnych narodowych systemach edukacji.

„Uczelnie w Polsce, poprzez wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji, uzyskają w o wiele większym niż dotąd stopniu wolność programową, czyli swobodę w ustalaniu, jakie będą ich programy kształcenia” – poinformowała minister nauki. Dodała, że zapisy dotyczące KRK znajdują się w przyjętym we wrześniu projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nad którym Sejm rozpocznie prace już w październiku.

Placówki naukowe będą musiały wykazać się efektywnością prowadzonych prac

Naukowcy sami poszukają pieniędzy na badania w przedsiębiorstwach

Dziennik Gazeta Prawna

Pieniędzy na badania nie będzie już dzielił minister, ale powołane do tego instytucje. Będą one w trybie konkursowym przydzielać je placówkom naukowym i firmom. Uwzględnią jakość projektów badawczych. Łatwiej będzie się o nie ubiegać młodym naukowcom.

Jakie zmiany czekają polską naukęJakie zmiany czekają polską naukę

Galeria zdjęć: 1 z 1

Dziś wchodzą w życie przepisy reformujące polską naukę. Składa się na nie pięć ustaw. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) chce dzięki nim zmienić zasady finansowania badań.

Mniej praw ministra

Polska jest jednym z ostatnich krajów, w których minister podejmuje decyzję w sprawie rozdziału środków finansowych na badania naukowe. Zgodnie z nowymi przepisami teraz zajmą się tym dwie instytucje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz nowo powstałe Narodowe Centrum Nauki (NCN).

– Zmiany zaproponowane przez resort nauki są korzystne dla polskiej nauki, bo placówki naukowe będą musiały wykazać się efektywnością prowadzonych prac, aby pozyskać pieniądze – mówi Leszek Rafalski, wiceprzewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych (RGJBR).

Wyższe szkoły publiczne będą musiały tak gospodarować pieniędzmi, aby nie popadać w długi

Koniec naukowej samowoli ministerstw

Dziennik-Gazeta Prawna

Specjalne konkursy na przeprowadzenie badań naukowych mają wyłaniać najlepsze projekty z całej Polski. Resorty nie będą mogły już zlecać badań na własną rękę. Do tej pory pieniądze na naukę ministerstwa wydawały według własnego uznania.

Każdy minister ma czas do 31 października, aby poinformować resorty nauki i finansów o tym, ile pieniędzy ze swojego budżetu zamierza przeznaczyć na naukę. Ministerstwa nie będą mogły już na własną rękę zlecać wykonania projektów i badań. Na wszystkie będą musiały być rozpisane konkursy, a przeprowadzą je podległe resortowi nauki bądź Narodowe Centrum Badań Rozwojowych bądź Nauki.

Minister zdymisjonuje rektora, który wpędzi uczelnię w długi. Szkoły wyższe będą musiały same zarobić część pieniędzy potrzebnych na funkcjonowanie

Od przyszłego roku akademickiego wyższe szkoły publiczne będą musiały tak gospodarować pieniędzmi, aby nie popadać w długi. Jeśli im się to nie uda, minister może wprowadzić komisarza.

– Dla środowiska przyzwyczajonego do nieliczenia się z pieniędzmi będzie to szok – mówi prof. Tadeusz Luty, były rektor Politechniki Wrocławskiej. – Ale to krok słuszny. Jest kryzys i trzeba rozważnie gospodarować funduszami publicznymi…..