Przełom w kształceniu studentów

Swoboda dla uczelni, studia dla efektów

Rz

Od 2011 r. szkoły wyższe nie będą potrzebowały zgody ministra, by tworzyć kierunki i nowe programy

To przełom w kształceniu studentów – mówi „Rz” prof. Barbara Kudrycka, minister nauki. – Uczelnie będą samodzielnie tworzyć nowatorskie programy studiów. Będą mogły uwzględnić przy tym potrzeby lokalnych rynków pracy i oczekiwania studentów – zapowiada.

Tworzenie kierunków przez uczelnie, które mają możliwości nadawania habilitacji, umożliwiają zapisy w projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziś ma go przyjąć rząd.

– Uczelnie będą miały jedynie obowiązek przekazywać ministerstwu informacje, że otworzyły nowy kierunek, np. prawno-ekonomiczny – dodaje minister.

Budowa śląskiego Harvarda w opraciu o studentów z Azjii i Ameryki

Śląski Harvard poszuka studentów w Azji i w Ameryce

Gazeta Wyborcza Katowice

Uczelnie z woj. śląskiego nie chcą rywalizować o zagranicznych studentów, lecz wspólnie o nich zabiegać. Liczą, że dzięki temu uda im się zbudować… śląski Harvard…….Nasze uczelnie już od jakiegoś czasu promują się na międzynarodowych targach pod wspólnym szyldem „Study in Silesia”, a wkrótce powołają agencję rekrutującą studentów z Azji i Ameryki Południowej……

Prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego ma nadzieję, że wspólne wysiłki staną się fundamentem dla budowy silnego, akademickiego Śląska, który określa „śląskim Harvardem”. Do konsorcjum należą także Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Wychowania Fizycznego oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna i Politechnika Częstochowska

Historycy rządowi napiszą właściwą historię

Andrzej Krauze

W naszym rządzie mamy wielu historyków, więc nie powinno być problemu z nową interpretacją historii!

Rz

Wyrzucona z pracy w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza za poglądy

DZIENNIKARKA WYRZUCONA ZA POGLĄDY

Niezależna.pl

Janina Jankowska, przewodnicząca Rady Programowej TVP, została wyrzucona z pracy w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza. Powód: „pro-pisowskie poglądy”. Dziennikarka poinformowała o tym na swoim blogu na Salonie24.

Od kilku lat prowadzę zajęcia w pewnej wyższej szkole dziennikarstwa. Lubię młodzież i staram się im przekazać tajniki warsztatu i standardy bezstronności. Kilka dni temu otrzymuję telefon od jednego z wykładowców, że znalazłam się na liście do zwolnień z powodu swoich pro-pisowskich poglądów – napisała Jankowska.

Za zwolnieniem dziennikarki stoi były członek PZPR.

Monitoring losów zawodowych absolwentów uczelni

Uczelnie będą śledzić kariery absolwentów

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, żeby uczelnie od października 2011 roku prowadziły monitoring losów zawodowych swoich absolwentów. Badania te będą dla nich obowiązkowe. Szkoły wyższe będą sprawdzać cyklicznie, gdzie ich byli studenci znaleźli pracę i po jakim czasie od uzyskania dyplomu. Taki obowiązek nałoży na uczelnie projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który w tym miesiącu trafi do Sejmu.

Resort nie opracował żadnych szczegółów dotyczących tej operacji. Chce przetestować rozwiązania w programie pilotażowym, który zostanie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jesienią zostanie ogłoszony konkurs na projekty innowacyjne. Uczelnie, które do niego przystąpią, będą się mogły ubiegać o 50 mln zł.

Zdaniem Wiktora Wojciechowskiego z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju stały monitoring losów absolwentów pozwoli uczelniom zmodyfikować swoją ofertę edukacyjną, a wyniki badań będą ważnym sygnałem dla maturzystów, którą uczelnię wybrać, żeby na pewno znaleźć pracę w zawodzie.

Z wielu badań prowadzonych przez przedsiębiorców wynika bowiem, że absolwenci uczelni nie są dobrze przygotowywani do wejścia na rynek pracy i nie dysponują tymi umiejętnościami, których oczekują od nich pracodawcy. Czas pomiędzy ukończeniem studiów a rozpoczęciem pracy w Unii Europejskiej wynosi trzy miesiące, a w Polsce średnio dwa lata. Poza tym 60 proc. polskich absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie.