Reforma nauki pogłębia nierówne traktowanie instytutów badawczych

Instytuty badawcze będą dokładniej kontrolowane

Dziennik Gazeta Prawna

Prof. Marek Mrówczyński – Reforma nauki pogłębia nierówne traktowanie instytutów badawczych w porównaniu z innymi jednostkami naukowymi, na przykład uczelniami wyższymi czy Polską Akademię Nauk………..

W ustawie została skrócona kadencja dyrektora – z pięciu do czterech lat. Wprowadzono też przepis o pełnieniu funkcji nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy. Mamy w tym przypadku do czynienia z zapisem identycznym jak w szkołach wyższych. Różnica polega na tym, że w instytutach konkurs na dyrektora jest otwarty i mogą się zgłaszać osoby z całej Polski, a w szkołach wyższych konkurs na rektora dotyczy tylko pracowników uczelni. Dodatkowo w ustawie o instytutach badawczych wprowadzono przepis, że minister nadzorujący na wniosek rady naukowej może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na okres kolejnych czterech lat osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy.