Kontrowersje w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym

Kontrowersje w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym

Rz

A jednak rewolucja

Za rok rewolucja w szkołach wyższych

Dziennik Polski

EDUKACJA. Koniec z płaceniem za egzaminy poprawkowe, nepotyzmem i wieloetatowością. Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Ma ona wejść w życie w październiku przyszłego roku.…..

W ustawie znalazł się też zapis o powołaniu rzecznika praw absolwenta, którego głównym zadaniem będzie likwidacja barier uniemożliwiających młodym ludziom skuteczne poszukiwanie pracy. RPA będzie zajmował się analizą efektów kształcenia, utrudnień dla absolwentów i dbaniem o dostosowanie programów do rynku pracy. Ma to być funkcja w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Rzecznik będzie podpowiadał uczelniom, co zrobić i jak kształcić, by na rynek pracy wchodził pełnowartościowy absolwent danego kierunku studiów. Będzie też badał, co oddala młodych ludzi kończących studia od rynku pracy – mówi Bartosz Loba, rzecznik resortu nauki i szkolnictwa wyższego