Reforma szkolnictwa wyższego spowoduje kłopoty kadrowe

Reforma szkolnictwa wyższego. Zobacz co się zmieni

Gazeta Prawna

Reforma szkolnictwa wyższego spowoduje kłopoty kadrowe prywatnych uczelni. Firmy wpłyną na program studiów. Uczelnie nie będą mogły pobierać dowolnych opłat od swoich studentów. Skróci się droga naukowców do osiągnięcia stopnia doktora habilitowanego.

Przełom w kształceniu studentów

Swoboda dla uczelni, studia dla efektów

Rz

Od 2011 r. szkoły wyższe nie będą potrzebowały zgody ministra, by tworzyć kierunki i nowe programy

To przełom w kształceniu studentów – mówi „Rz” prof. Barbara Kudrycka, minister nauki. – Uczelnie będą samodzielnie tworzyć nowatorskie programy studiów. Będą mogły uwzględnić przy tym potrzeby lokalnych rynków pracy i oczekiwania studentów – zapowiada.

Tworzenie kierunków przez uczelnie, które mają możliwości nadawania habilitacji, umożliwiają zapisy w projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym. Dziś ma go przyjąć rząd.

– Uczelnie będą miały jedynie obowiązek przekazywać ministerstwu informacje, że otworzyły nowy kierunek, np. prawno-ekonomiczny – dodaje minister.