Monitoring losów zawodowych absolwentów uczelni

Uczelnie będą śledzić kariery absolwentów

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, żeby uczelnie od października 2011 roku prowadziły monitoring losów zawodowych swoich absolwentów. Badania te będą dla nich obowiązkowe. Szkoły wyższe będą sprawdzać cyklicznie, gdzie ich byli studenci znaleźli pracę i po jakim czasie od uzyskania dyplomu. Taki obowiązek nałoży na uczelnie projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który w tym miesiącu trafi do Sejmu.

Resort nie opracował żadnych szczegółów dotyczących tej operacji. Chce przetestować rozwiązania w programie pilotażowym, który zostanie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jesienią zostanie ogłoszony konkurs na projekty innowacyjne. Uczelnie, które do niego przystąpią, będą się mogły ubiegać o 50 mln zł.

Zdaniem Wiktora Wojciechowskiego z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju stały monitoring losów absolwentów pozwoli uczelniom zmodyfikować swoją ofertę edukacyjną, a wyniki badań będą ważnym sygnałem dla maturzystów, którą uczelnię wybrać, żeby na pewno znaleźć pracę w zawodzie.

Z wielu badań prowadzonych przez przedsiębiorców wynika bowiem, że absolwenci uczelni nie są dobrze przygotowywani do wejścia na rynek pracy i nie dysponują tymi umiejętnościami, których oczekują od nich pracodawcy. Czas pomiędzy ukończeniem studiów a rozpoczęciem pracy w Unii Europejskiej wynosi trzy miesiące, a w Polsce średnio dwa lata. Poza tym 60 proc. polskich absolwentów nie pracuje w wyuczonym zawodzie.