Honor w pralni

Czyżby chodziło o honor akademicki ?

Rz, A. Krauze

Kuszenie studentów

Kuszenie studentów nowymi kierunkami

Rz, Renata Czeladko 18-07-2010,

Kosmetyczka z uniwersyteckim wykształceniem, przewodnik pielgrzymów po krajach śródziemnomorskich albo specjalista od energii odnawialnej – zdobyciem m.in. takich zawodów na nowych kierunkach kuszą przyszłych studentów uczelnie…

Czy kandydaci mogą zaufać prognozom uczelni?

Piotr Ciżkowicz, ekspert z Ernst & Young, który brał udział w opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., uważa, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma w Polsce długoterminowych badań, które pokazywałyby prognozy zapotrzebowania na rynku pracy.

Uwarunkowania karier naukowych

Historycy bezprzymiotnikowi

Robert Mazurek – Rzeczpospolita

Chcesz, żebym tak szybko skończył karierę? – roześmiał się jeden z profesorów, gdy spytałem, czemu nie napisze biografii Bronisława Geremka.

Prywatne studia bez czesnego

Prywatne studia bez czesnego

Rz

Niepubliczne szkoły wyższe wygrywają konkursy o pieniądze z UE i dzięki nim kształcą bezpłatnie..

Czy uczelnie publiczne boją się konkurencji? Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, uważa, że możliwość oferowania bezpłatnych studiów w szkołach niepublicznych co prawda wprowadza dodatkowy element konkurencji, ale nie narusza całego systemu kształcenia, na który składają się płatne i bezpłatne studia.

Wzorowy naukowiec zwolniony z uczelni

DYKTATURA RELATYWIZMU ZWALNIA PROFESORA

niezalezna.pl

Profesor Kenneth Howell z Uniwersytetu Illinois utracił pracę po wygłoszeniu wykładni katolickiej ws. homoseksualizmu.

Władze Uniwersytetu Illinois w w Champaign podjęły decyzję o zwolnieniu profesora religioznawstwa po skardze studentów. Słowa, które zbulwersowały władze uczelni padły na wykładach „Wprowadzenie do katolicyzmu”….

Według wskaźników pracy dydaktycznej profesor  był wzorowym naukowcem na Uniwersytecie Illinois. Howell jest katolikiem, konwertytą z protestantyzmu. W 1998 r. został poproszony o wygłaszanie wykładów z zakresu nauczania wiary katolickiej i chrześcijańskiej tradycji kulturowej.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego w sprawie dra Dariusza Ratajczaka

Odpowiedź rektor Uniwersytetu Opolskiego na nasz list w sprawie śmierci dra Dariusza Ratajczaka

blogmedia24.pl

Studia przygotowują do bezrobocia ?

Nie ma pracy dla magistrów

Dziennik Polski

ZATRUDNIENIE. Blisko 2,5 tysiąca absolwentów szkół wyższych zarejestrowały małopolskie urzędy pracy. Bez etatu pozostaje jeszcze więcej osób niż w ubiegłym, kryzysowym roku.

Najwięcej zarejestrowało się ekonomistów, politologów, pedagogów, specjalistów administracji oraz filologów. W kolejkach po zasiłek ustawiają się też absolwenci fizjoterapii oraz turystyki.

Reforma nauki zgodnie z planem

Reforma nauki zgodnie z planem

serwis MNiSW

Stan przygotowań do wejścia w życie 1 października 2010 r. sześciu ustaw reformujących naukę był tematem Informacji bieżącej podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 8 lipca.

W posiedzeniu uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. 
 
– Prace implementacyjne związane z wdrożeniem reformy przebiegają zgodnie z planem – poinformowała minister Barbara Kudrycka. – Kończą się konsultacje aż 46 rozporządzeń, które przygotowaliśmy do przyjętych 30 kwietnia br. przez Sejm ustaw, konstytuujących na nowo polską naukę – zaznaczyła minister.

W Sejmie spór o finansowanie polskiej nauki

W Sejmie spór o finansowanie polskiej nauki

PAP – Nauka w Polsce

W ostatnich 20 latach w Polsce jeszcze nigdy finansowanie badań naukowych nie było tak wysokie – przekonywała minister nauki i szkolnictwa Barbara Kudrycka, odpowiadając na zarzuty posłów PiS, że rząd zbyt mało pieniędzy przeznacza na polską naukę. 

W czwartek Sejm zajął się informacją bieżącą w sprawie zmian systemowych w polskiej nauce, w tym stanem przygotowań do wejścia w życie z dniem 1 października sześciu ustaw reformujących naukę. Ustawy te, m.in. o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Nauki i PAN, Sejm uchwalił w marcu b.r.

W czasie debaty posłowie PiS, m.in. Witold Czarnecki, Maria Nowak i Elżbieta Witek, zarzucili rządowi Platformy Obywatelskiej, że zbyt słabo finansuje polskich naukowców. Ich zdaniem, wprowadzana reforma nauki uda się jedynie pod warunkiem zwiększenia środków z budżetu państwa. Jak zgodnie podkreślali, polska nauka, w porównaniu z nauką uprawianą w krajach zachodniej Europy, jest finansowana na „żenująco niskim poziomie”….

Reforma ma wejść w życie 1 października 2010 r.

Porozumienie przeciw reformom Kudryckiej

Równanie Kudryckiej (cz. 1)

Nasza Polska

… szydzi z “równania Kudryckiej” Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN. Tej nowelizacji oraz uchwalonym już przez Sejm i podpisanym przez p.o. prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawom o nauce poświęcona była konferencja w Krakowie zorganizowana 22 czerwca 2010 r. przez Krajową Sekcję Nauki NSZZ “Solidarność” oraz Porozumienie NSZZ “Solidarność” Uczelni Krakowa w siedzibie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas konferencji prowadzonej przez szefa KSN prof. Edwarda Malca zabierali głos naukowcy i reprezentanci “Solidarności” kilku uczelni naszej starej stolicy: UJ, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz PAN i KSN.

..“Inicjatywa” utrzymuje, że “tak wprowadzona reforma oznaczać może likwidację około połowy placówek naukowych w Polsce”, a generalnie ustawy “nie sprzyjają… poprawie sytuacji nauki w Polsce, lecz wręcz ją pogarszają”.