Kuszenie studentów

Kuszenie studentów nowymi kierunkami

Rz, Renata Czeladko 18-07-2010,

Kosmetyczka z uniwersyteckim wykształceniem, przewodnik pielgrzymów po krajach śródziemnomorskich albo specjalista od energii odnawialnej – zdobyciem m.in. takich zawodów na nowych kierunkach kuszą przyszłych studentów uczelnie…

Czy kandydaci mogą zaufać prognozom uczelni?

Piotr Ciżkowicz, ekspert z Ernst & Young, który brał udział w opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., uważa, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma w Polsce długoterminowych badań, które pokazywałyby prognozy zapotrzebowania na rynku pracy.