Prywatne studia bez czesnego

Prywatne studia bez czesnego

Rz

Niepubliczne szkoły wyższe wygrywają konkursy o pieniądze z UE i dzięki nim kształcą bezpłatnie..

Czy uczelnie publiczne boją się konkurencji? Prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich, uważa, że możliwość oferowania bezpłatnych studiów w szkołach niepublicznych co prawda wprowadza dodatkowy element konkurencji, ale nie narusza całego systemu kształcenia, na który składają się płatne i bezpłatne studia.