Wzorowy naukowiec zwolniony z uczelni

DYKTATURA RELATYWIZMU ZWALNIA PROFESORA

niezalezna.pl

Profesor Kenneth Howell z Uniwersytetu Illinois utracił pracę po wygłoszeniu wykładni katolickiej ws. homoseksualizmu.

Władze Uniwersytetu Illinois w w Champaign podjęły decyzję o zwolnieniu profesora religioznawstwa po skardze studentów. Słowa, które zbulwersowały władze uczelni padły na wykładach „Wprowadzenie do katolicyzmu”….

Według wskaźników pracy dydaktycznej profesor  był wzorowym naukowcem na Uniwersytecie Illinois. Howell jest katolikiem, konwertytą z protestantyzmu. W 1998 r. został poproszony o wygłaszanie wykładów z zakresu nauczania wiary katolickiej i chrześcijańskiej tradycji kulturowej.