Polskie uczelnie sprzedają kandydatom kota w worku

Polskie uczelnie sprzedają kandydatom kota w worku

Gazeta Wyborcza Wrocław

W tym tygodniu wyższe uczelnie ogłoszą listy osób przyjętych na I rok studiów. Na wielu kierunkach o miejsce walczy kilka lub nawet kilkanaście osób, które nie wiedzą, gdzie i za ile będą pracować po uzyskaniu dyplomu.

Rozmowa z prof. Leszkiem Pacholskim