10 tez programu dla studentów

Kaczyński dla studentów

polityczni.pl

Kandydat PiS na prezydenta Jarosław Kaczyński podpisał w piątek 10 tez programu dla studentów. Kaczyński opowiedział się m.in. za bezpłatnymi studiami niezależnie od liczby studiowanych kierunków. 
Kandydat PiS zadeklarował, że jako prezydent sprzeciwi się zmianom zmierzającym do ograniczenia bezpłatności studiów. Poparł też zachowanie możliwości bezpłatnej nauki na kilku kierunkach. Zapewnił, że będzie działał na rzecz poszerzenia dostępu do kredytów studenckich i zwiększenia ich kwot. 

Kaczyński zobowiązał się również, że będzie wspierał dążenie do zapewnienia powszechnego dostępu studentów do internetu szerokopasmowego oraz elektronicznych baz wiedzy i bibliotek. Poparł też projekt obywatelski, który zakłada przywrócenie 49-procentowej ulgi dla studentów i uczniów na przejazdy PKP i PKS.