Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych

Konferencja Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych

Program Konferencji

Doktoranci wobec rynku pracy

Doktoranci wobec rynku pracy

serwis MNiSW

„Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a rynek, szanse i zagrożenia współpracy” to tytuł konferencji organizowanej w dn. 18-20 czerwca przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów.

Podstawowym celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania studiów w odniesieniu do oczekiwań pracodawców oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie dostosowania programu studiów doktoranckich do wymogów rynku pracy.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele doktorantów wszystkich jednostek naukowych w Polsce mających uprawnienia do nadawania tytułu doktora…

Od dziś każdy może zostać redaktorem naczelnym

Lubczasopisma w Salon24.pl

Od dziś każdy może zostać redaktorem naczelnym, dobrać sobie redaktorów, dobrać dowolną ilość tekstów publicystycznych z wszystkich dostępnych w Salon24.pl blogów, newsów z serwisu informacyjnego (PAP) a w przyszłości też zdjęć i plików multimedialnych. Każdy może stworzyć własne medium – Lubczasopismo. Medium, które będzie mogło korzystać nie tylko z całej potężnej bazy treści Salon24.pl ale i otrzyma silne wsparcie marketingowe ze strony Salon24.pl…..

Dezinformacja medialna, jako metoda kształtowania rzeczywistości

List otwarty do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej w Krakowie

serwis UJ

Chcemy żyć w świecie, w którym oceny i decyzje możemy podejmować na podstawie rzetelnych informacji. Niestety, zbyt często mamy do czynienia z ich tendencyjnym dobieraniem oraz dezinformacją, jako metodami kształtowania rzeczywistości. Następnie na nierzetelnej informacji budowana jest niesprawiedliwa ocena ludzi i instytucji. Ostatnie miesiące uzmysłowiły nam bardzo wyraźnie istnienie tego mechanizmu w mediach….

ŚMIERĆ NIEPOPRAWNEGO HISTORYKA

MAKABRYCZNA ŚMIERĆ NIEPOPRAWNEGO HISTORYKA

niezalezna.pl

Zidentyfikowano ciało mężczyzny znalezione w samochodzie na parkingu przy Karolince w Opolu. To dr Dariusz Ratajczak, były pracownik Uniwersytetu Opolskiego, osądzony jako “kłamca oświęcimski”.

Dr Dariusz Ratajczak w 1997 r. obronił pracę doktorską p.t. Zagadnienie postaw ludności Śląska Opolskiego w świetle wyroków WSR-ów w Katowicach i w Opolu w latach 1945-1955 (promotor prof. Stanisław Nicieja). W latach 1988–2000 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego (wcześniej – Wyższej Szkoły Pedagogicznej) na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym. W 1999 r., po wydaniu Tematów niebezpiecznych, zbioru esejów historyczno-politycznych, zawierających m.in. omówienie poglądów rewizjonistów Holokaustu, został zawieszony, a następnie wydalony z Uniwersytetu Opolskiego z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim na 3 lata. Podjął pracę stróża nocnego w jednej z opolskich firm.

—————

Apel w sprawie śmierci Doktora Dariusza Ratajczaka.

————–

Kłamca nie ma już siły [REPORTAŻ]

Gazeta Wyborcza Opole

Forum Akademickie – idzie drogą NFA !

Forum Akademickie – Portal środowiska akademickiego i naukowego

Komorowski negatywnie wpływa na młodzież akademicką

Komorowski do studentów: powstrzymać Kaczyńskiego

OŚMIU KANDYDATÓW W DEBACIE NA UW

tvn.24

Spotkanie o działaniach prawnych dla watchdogów

Spotkanie o działaniach prawnych dla watchdogów w Krakowie!

watchdog.org.pl

22 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie dla watchdogów zainteresowanych wykorzystaniem metod prawnych w swoich działaniach….

Plan spotkania:

16:00 – 17:30 Rozpoczęcie oraz wykład Filipa Wejmana „Interes publiczny – a działanie na rzecz jednostki” oraz dyskusja
17:30 – 18:00 przerwa kawowa
18:00 – 19:00 Przykłady wykorzystania działań prawnych w działalności strażniczej polskich organizacji oraz dyskusja

Miejsce spotkania: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (zobacz na mapie)
UWAGA! Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Prosimy o wysłanie zgłoszeń zawierających imię nazwisko oraz nazwę organizacji i miejsce działania na adres watchdog@lgo.pl do 18  czerwca 2010.

Debata polityczna na apolitycznym uniwersytecie ?

Wybory 2010. Jutro debata kandydatów na UW. Przybędzie ośmiu z dziesięciu kandydatów

GW

Ośmiu kandydatów na prezydenta potwierdziło, że jutro wezmą udział w wyborczej debacie na Uniwersytecie Warszawskim.

Głosić prawdę i za prawdę cierpieć

Głosić prawdę i za prawdę cierpieć

Dziennik Polski

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został wczoraj ogłoszony błogosławionym. – Za pomocą prawdy, sprawiedliwości, miłości domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana – mówił o nim w trakcie mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie wysłannik papieża Benedykta XVI abp Angelo Amato, który odczytał dekret beatyfikacyjny. ..

Wspominając ks. Popiełuszkę, abp Nycz podkreślał, że kapelan „Solidarności” w swoich kazaniach mówił o bolesnych problemach deptania praw ludzkich, godności człowieka, o łamaniu sumienia, jednocześnie zachęcając do pojednania. – Z tego powodu uznany został za niebezpiecznego dla systemu komunistycznego i dlatego władze komunistyczne uruchomiły przeciw niemu kampanię zniesławienia oraz represji.