Remedium na przestarzałe podręczniki

Przestarzałe podręczniki – jak temu zaradzić?

Sprawy Nauki, Barbara Walczak   

Podręczniki i książki muszą być dostosowane do błyskawicznego tempa zmian, modernizacji, metod badawczych, wynalazków i wdrożeń nowych technologii, jakie niosą za sobą komputeryzacja, Internet, inżynieria genetyczna, fizyka jądrowa, astrofizyka, biotechnologie itd.  

Podręczniki dopuszczane przez władze oświatowe do nauczania są nieaktualne i nieekonomiczne ze względu na błyskawiczne tempo zmian, modernizacji, wprowadzania ulepszeń oraz nowych funkcji: komputerów, urządzeń, badań i technologii. Nowa forma podręczników pozwoli na sprawne nauczanie i łatwy dostęp do aktualnej wiedzy w szkolnictwie wyższym….

Praktycznym rozstrzygnięciem tej kwestii byłoby publikowanie podręczników i książek w formie elektronicznej i drukowanej z aktualizatorami.

Popowodziowy przegląd kadr akademickich

Cięcia uczelniane, teraz w Politechnice Lubelskiej

Czy powódź uderzy w emerytów z Politechniki Lubelskiej? Właśnie rozpoczyna się przegląd kadr. Rektor: – Obawiam się, że z powodu powodzi uczelnie dostaną mniej pieniędzy. Rzecznik ministerstwa nauki: – Absolutnie dementuję.

Jaki jest główny powód zmian? – W przyszłym roku akademickim spodziewam się mniejszej dotacji na uczelnie z ministerstwa nauki. Coraz głośniej mówi się, że skutkiem powodzi będą zmiany w budżecie państwa, które uderzą też w szkoły wyższe – twierdzi rektor PL i zwraca też uwagę na obecny niż demograficzny. – Na razie kondycja finansowa PL jest dobra, ostatni rok zakończyliśmy z zyskiem 1,5 mln zł. Chcemy utrzymać tę kondycję i nie dać się zaskoczyć.

Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla tymczasem, że powódź nie będzie miała wpływu na wysokości dotacji uczelnianych: – Absolutnie dementuję – mówi. – Co więcej, zgodnie z planem nakłady na szkolnictwo wyższe wzrosną.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało już siedzibę Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki powstanie przy Małym Rynku

Gazeta Wyborcza Kraków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało już siedzibę Narodowego Centrum Nauki, które ma rozpocząć działalność w październiku tego roku. Minister Barbara Kudrycka zdecydowała, że placówka wprowadzi się do dwóch kamienic przy Małym Rynku w Krakowie.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie mają być dwoma filarami reformy polskiej nauki szykowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCN rocznie dysponować będzie kilkuset milionami złotych, które trafią do ośrodków akademickich w całej Polsce na różnego typu badania. Wesprze też młode talenty naukowe – część pieniędzy przeznaczy na stypendia dla młodych doktorantów zaczynających karierę badawczą. Jak podaje resort, do 2020 roku 50 proc. kasy z budżetu przeznaczonej na szkolnictwo trafiać ma właśnie na cele naukowe. Ta pula dzielona byłaby między centrum krakowskie i warszawskie.