Czym jest próba dyskusji w Polsce

Przegra państwo polskie

Forum Akademickie 6/ 2010

Krzysztof Pawłowski- Replika na artykuł Jerzego Woźnickiego „Dzieło środowiska i dlatego nowy system” („Forum Akademickie” nr 5, maj 2010).

…Artykuł Jerzego Woźnickiego jak w soczewce pokazuje, czym jest próba dyskusji w Polsce. Zamiast merytorycznej dyskusji o problemach czy różnicy poglądów jest bądź próba zdyskredytowania polemisty (K. Pawłowskiego), bądź totalnego odrzucenia projektu konkurencyjnego (J. Woźnicki pisze o „skrzywionej” perspektywie projektu Ernst&Young i IBnGR, a następnie wylicza 20 rozwiązań, na które nie ma zgody i po tym zachęca do debaty)..

Potrzebny nowy ład akademicki

Czyżby nastał koniec na samym początku?

Forum Akademickie 6/2010

Zdaniem ekspertów EI perspektywa poprawy międzynarodowej pozycji polskich uczelni nie jest realna bez dokonania zmian w ładzie akademickim, w szczególności w sposobie powoływania i odpowiedzialności władz akademickich….

Potrzebny nowy ład akademicki

Zdaniem ekspertów EI nie jest realna perspektywa poprawy międzynarodowej pozycji polskich uczelni bez dokonania zmian w ładzie akademickim, w szczególności w sposobie powoływania i odpowiedzialności władz akademickich. Dotychczasowa koncepcja senatu akademickiego jako organu nadzoru jest nie do przyjęcia w dzisiejszej kulturze zarządzania. Nadzoru nie może sprawować ciało składające się z osób bezpośrednio zależnych służbowo od nadzorowanego, w dodatku obradujące pod jego przewodnictwem! Istotnym novum jest wprowadzenie w strategii EI rad powierniczych uczelni, których zadaniem jest powoływanie w trybie konkursowym władz uczelni, akceptowanie strategii i rozliczanie władz uczelni z realizacji tej strategii.

Warunki startu młodego uczonego

Kryterium kompetencji i dorobku

Forum Akademickie  6/2010

Zależy nam na tym, żeby warunki startu młodego uczonego były jak najlepsze, żeby jego praca była oceniana z punktu widzenia dorobku i wartości dydaktycznej i naukowej, a nie innych względów.

Rozmowa z dr hab. Hanną Mamzer, przewodniczącą oraz dr. Tomaszem Zalasińskim, wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców