Wizja uniwersytetu przyszłości

Wizja uniwersytetu przyszłościAndrzej Kajetan Wróblewskiserwis PAN – 114. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN 27.05.2010 r

Uważam, że warunkiem koniecznym jest uniezależnienie i odseparowanie uniwersytetu przyszłości od Ministerstwa w sprawach treści i formy nauczania. Warto przypomnieć, że władze uniwersytetu amerykańskiego nie tylko nie muszą przejmować się efektami kształcenia ani standardami, ale mogą uruchomić nowy kierunek studiów, nie pytając o zdanie władz stanowych ani federalnych. W Polsce przeprowadzenie zmiany jest arcytrudne, ponieważ droga od pomysłu do realizacji prowadzi przez mę konsultacji, uzgadniania, rozporządzeń, zezwoleń itd. Mentalność biurokraty nie pozwala mu zaakceptować sytuacji, w której nie ma sztywnego programu ani ustalonych standardów (nie wspominając o Efektach Kształcenia). Konsekwencją usamodzielnienia uniwersytetów przyszłości powinno być wydawanie absolwentom dyplomów poszczególnych uczelni, dyplomów, a nie dyplomów ogólnopolskich