List minister nauki i szkolnictwa wyższego

List minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową.

Serwis MNISW

Front Jedności Narodowej w mediach

Między Żakowskim a Paradowską czyli pluralizm III RP

Rz – blog Wildsteina

Rządząca większość zrobi więc wszystko, aby odrzucić sprawozdanie KRRiTV na czas, tak, aby mógł je jeszcze odrzucić p.o. prezydenta, gdyż zwłoka doprowadziłaby do sytuacji, w której o sprawie zadecydowałby wybrany prezydent, a naród polski może pomylić się w wyborach…

Dlatego trzeba śpieszyć się, aby zdążyć wybrać wszystkich członków najwyższej władzy medialnej i aby nie trafił tam nikt niepowołany. W ten sposób KRRiTV zostanie odpolityczniona poprzez mianowanie tam wyłącznie “przyjaciół” PO i Wajdy, tak jak odpolityczniono już IPN, CBA i co się tylko da, a obecnie trwa odpolitycznienie NBP.

A kiedy wszystko zostanie już odpolitycznione, zapanuje pluralizm,

Rachunek sumienia mediów

Rz, Bernard Margueritte 

Czas na zbiorowy rachunek sumienia ludzi mediów. Czy naprawdę wszystko nam wolno? Czy nie mamy misji służenia obywatelom i narodowi? Marzę o tym, aby dziennikarze, którzy w ogromnej większości są znakomitymi fachowcami, zastanowili się na przyszłość, czy naprawdę należy wykonywać nikczemne czasem polecenia swoich szefów, czy może da się odzyskać utraconą godność?