Tym razem nie są to skutki akademickiego wodolejstwa

UJ zamknięty, inne uczelnie odwołują zajęcia

Gazeta Wyborcza Kraków

Uniwersytet Jagielloński odwołał dziś wszystkie zajęcia. Nie wiadomo, co z planem na najbliższe dni. Na AGH i Uniwersytecie Pedagogicznym na razie nauki nie przerwano.

– We wtorek żadne zajęcia już się nie odbędą, uczelnia podjęła decyzję o odwołaniu wykładów i ćwiczeń – powiedział „Gazecie” Jakub Jasiński, szef samorządu studenckiego na UJ.

Studenci nie mogli dostać się do kampusu na Ruczaju. Z powodu zamknięcia most Dębnicki i podtopione ulice, przez co poruszanie się po Krakowie jest bardzo utrudnione. 

Uczelnie i szkoły w Małopolsce odwołują zajęcia

Gazeta Wyborcza Kraków

Woda z Wisły podeszła pod budynki Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Uczelnia dziś i jutro odwołała zajęcia. Zamykane są też szkoły w całym województwie. Uczniowie nie mogą dojechać na lekcje. Utrudniony jest także dojazd do kampusu UJ. Niektórzy wykładowcy odwołują zajęcia.

W uniwersyteckiej bibliotece ratują książki

Gazeta Wyborcza Opole

Właśnie trwa ewakuacja zbiorów. Blisko 100 tysięcy książek trzeba przenieść z piwnicy do sal wykładowych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, gdzie układane są w wielkie stosy

Wielka woda, szkoły zamknięte

tvn.24

Placówki oświatowe w całym kraju odwołują zajęcia. Tylko w województwie śląskim takich przypadków jest kilkadziesiąt. Na zajęcia nie muszą też iść między innymi studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Budynek jest zalany wodą z pobliskiej Kłodnicy. Powódź wymusiła odłączenie prądu na wydziale, w związku z czym rektor uczelni odwołał zajęcia dniach 18-19.05.2010 r. Wolne mają także żacy z Krakowskiej Akademii (jednej z największych uczelni niepublicznych w Polsce). Woda z Wisły podtopiła budynki kampusu i przedostaje się nadal na teren uczelni, w związku z czym odwołano zajęcia

– Rzeka Kłodnica wylała na wysokości Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18. Zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz wydziale Mechanicznym Technologicznym są dzisiaj i jutro odwołane…

Likwidacja ośrodków zamiejscowych oraz placówek dydaktycznych tworzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi

UAM nie dla prowincji?

Gazeta Wyborcza Poznań

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje likwidację ośrodków zamiejscowych oraz placówek dydaktycznych tworzonych wspólnie z uczelniami zagranicznymi.

Resort proponuje uczelniom, by w miejsce ośrodków zamiejscowych utworzyły filie. I daje im na to rok. Filia musi zatrudniać 60 profesorów na pierwszym etacie. Najbliżej spełnienia wymogów jest Kalisz: ma 31 profesorów i 60 doktorów. – Aby spełnić warunki ministerstwa, potrzebujemy sześciu-siedmiu lat – szacuje prof. Walczak….

Uniwersytet skierował do MNiSW pismo, w którym odniósł się do propozycji zmian w ustawie. Liczy, że resort z nich zrezygnuje lub przynajmniej wydłuży czas na dostosowanie. – Rozwój ośrodków w regionie od początku traktowaliśmy jako naszą misję. Nasz uniwersytet też przecież powstał dzięki uczonym ze Lwowa i z Krakowa, którzy w 1919 roku przeprowadzili się do Poznania – mówi prof. Krasowski. – Nie możemy pozwolić, by za sprawą kilku zapisów w ustawie, zmarnowane zostały lata pracy.
Źródło: Gazeta Wyborcza Poznań