Sprawdzanie zasad rzetelności

Sprawdzają raport o klimacie

Rz

Ruszył przegląd słynnego dokumentu poświęconego zmianom klimatu. Naukowcy ocenią, czy ich koledzy dochowali zasad rzetelności. Specjalnie powołana grupa Rady Międzyakademickiej (IAC) sprawdzi procedury obowiązujące podczas tworzenia raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Ma to związek z zarzutami wobec klimatologów, że w liczącym kilkaset stron dokumencie znalazły się błędy wyolbrzymiające znaczenie globalnych zmian klimatu. To o tyle istotne, że rzekomo błędny (sceptycy mówią o fałszerstwie) raport jest podstawą politycznych decyzji dotyczących ekologii i energetyki….

InterAcademy Council

Members of the IAC Board represent the following scientific organizations

Apel naukowców

Apel naukowców

serwis MNiSW

..apelujemy do wszystkich uczonych, by współpracowali z mediami w rzetelnym informowaniu opinii publicznej o ustalonych przez naukę faktach i teoriach, wyraźnie odróżniając je od aktualnie badanych hipotez i modeli roboczych”.

Uniwersytet uwiarygodnia głoszone tezy

Nie wszystko wolno mówić z uniwersyteckiej katedry

Gazeta Wyborcza Wrocław

Uniwersytet Warszawski odwołał zaplanowaną na wtorek konferencję dotyczącej ochrony zwierząt z powodu wycofania się kilku prelegentów, w tym rektora wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Romana Kołacza.

– Głos płynący z katedry uniwersyteckiej jest podwójnie, potrójnie mocniejszy niż np. głos z ulicy. Uniwersytet uwiarygodnia głoszone tezy. Przecież uczelnie to miejsce, gdzie trafiają młodzi ludzie, studenci ufni w to, że dostawać będą na uczelni wyłącznie prawdę.