U W A G I do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego

U W A G I do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce proponowanych przez firmę Ernst & Young (E&Y) oraz przez Fundację Rektorów Polskich (FRP)Prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz

Biul.KSN 3/4

Opinia o strategii rozwoju szkolnictwa wyższego

Warszawa, 21 lutego 2010 r.

Wykład Marszałka Sejmu – „Wiedza kapitałem XXI wieku”

„Wiedza kapitałem XXI wieku”

Informacja Rzecznika Prasowego UŚ

13 maja 2010 roku, o godzinie 11.15, w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie społeczności akademickiej z Bronisławem Komorowskim – Marszałkiem Sejmu, pełniącym obowiązki Prezydenta RP. W trakcie spotkania, organizowanego przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego, Pan Marszałek wygłosi wykład pod tytułem „Wiedza kapitałem XXI wieku”.  

         Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, uczestnicy spotkania proszeni są o przybycie do godz. 10.30.

 Dziennikarzy, zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia, prosimy o przesłanie danych (tj. imię i nazwisko, redakcja, numer legitymacji dziennikarskiej, numer PESEL) potrzebnych do akredytacji w nieprzekraczalnym terminie do środy, 12 kwietnia 2010 r. do godz. 17:00, na adres: rzecznik@us.edu.pl

Uprawianie dziennikarstwa coraz bardziej niebezpieczne

Dziennikarz zagrożony

Rz

Redakcja musi ujawniać adresy swoich autorów. Wyrok NSA jest ważny dla wszystkich mediów. Zapadł na podstawie niebezpiecznego przepisu.

Spółka Presspublica, wydawca „Rzeczpospolitej”, musi udostępnić prywatne adresy dziennikarzy, których czytelnik zamierza pozwać do sądu o naruszenie dóbr osobistych.

Ten ostateczny werdykt Naczelnego Sądu Administracyjnego ma znaczenie dla wszystkich mediów. NSA powołał się bowiem na art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który zezwala na udostępnienie danych osobowych innym osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę ich posiadania.

Dla mediów jest to przepis szczególnie niebezpieczny. Jeżeli bowiem wniosek o udostępnienie danych osobowych może złożyć dowolny podmiot, a wystarczy do tego już sama zapowiedź wystąpienia z powództwem cywilnym, dziennikarzom, których adresy przestaną być tajemnicą, mogą grozić różne realne niebezpieczeństwa.