80 procent uczelni zbankrutuje

80 procent uczelni zbankrutuje

Wprost

Krzysztof Rybiński: Badania szkolnictwa wyższego, które prowadziłem w minionych dwóch latach, uświadomiły mi, że wiele jest w Polsce miejsc, gdzie czas się nie zatrzymał. I to mimo 20 lat gospodarki rynkowej.

 Sposób zarządzania szkolnictwem wyższym nie zmienił się od czasu, gdy w Polsce panował socjalizm. Podobnie jest ze służbą zdrowia. To dwa sektory, które oparły się reformom i upływowi czasu. I tak dalej być nie może. Wyzwania, przed którymi stoi polskie szkolnictwo wyższe, są tak potężne, że jeżeli nie zmieni się poziom zarządzania, to system szkolnictwa wyższego poniesie ogromną porażkę. Z wielką stratą dla Polski, bo przecież wiedza powinna być kołem napędowym i rozwojowym dla całego kraju.

Podszył się pod uczelnie – agitacja wyborcza

Podszył się pod uczelnie i agitował za Komorowskim

tvn.24

Bronisław Komorowski to dobry kandydat na prezydenta, bo jest wyższy od Jarosława Kaczyńskiego i częściej bywał w Sejmie – sugeruje autor internetowej strony usosweb podszywający się pod witrynę uniwersyteckiego systemu informatycznego. – Ten pan bezprawnie wykorzystał logo uczelni – mówi tvn24.pl prof. Marek Kręglewski, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, które zarządza systemem…

Autor strony opublikował także znak graficzny usosweb nawiązujący do USOS i logo ośmiu uczelni: Uniwersytetów – Warszawskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu i im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także Politechniki Częstochowskiej…

– My i uczelnie nie mamy z tą publikacją nic wspólnego. Logo uczelni zostały wykorzystane bezprawnie – informuje prof. Marek Kręglewski, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, komórki odpowiedzialnej za wdrażanie USOS.