Początek końca swobody badań naukowych

DORZYNANIE ZAKOŃCZONE

Gazeta Polska

Podpisanie nowelizacji ustawy o IPN to początek końca swobody badań naukowych dotyczących najnowszej historii Polski… Komorowski pozostał głuchy na apele setek wybitnych Polaków, którzy domagali się, by zostawił decyzje w sprawie IPN prezydentowi wybranemu demokratyczną wolą wyborców….

Hasło trzecie: „Rada naukowa sprawi, że pieczę nad pracą IPN przejmą najlepsi specjaliści”. Kompletny nonsens. Rada naukowa wyłoni się ze środowiska akademickiego, które nigdy nie poddało się lustracji, czyli ze swej istoty jest przeciwne zasadom stojącym u podstaw Instytutu. To antylustracyjne i faktycznie antyipeenowskie lobby zyska rolę cenzora – będzie kontrolować i wytyczać cele naukowe IPN. Jeśli uzna, iż Instytut powinien przestać zajmować się badaniem choćby agentury komunistycznej w środowiskach naukowych w latach 80., to takich badań nie będzie. I koniec. 
   
Owa rada zyska również możliwość wysysania pieniędzy z budżetu Instytutu. Będzie bowiem władna finansować badania prowadzone poza IPN. Stanie się przedziwną emanacją Komitetu Badań Naukowych: pozbawianą procedur umożliwiających bezstronne i uczciwe przyznawanie grantów. Mówiąc prostym językiem – rada będzie rozdawać swoim kolegom, wyborcom, pieniądze Instytutu na lewo i prawo, kierując się wyłącznie własnym „uznaniem”

Podwójne standardy UW

Podwójne standardy UW 

Nasz Dziennik

Uniwersytet Warszawski, który niedawno odmówił zgody na prelekcję Paula Camerona, psychologa wskazującego na destrukcyjne skutki homoseksualizmu, organizuje konferencję z udziałem Petera Singera, zwolennika aborcji i eutanazji. Patronat nad sympozjum objął rektor UW.

Konferencja „Prawne i etyczne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt” odbędzie się 11 maja. Organizatorem jest Katedra Filozofii Prawa, Zakład Prawa Rolnego oraz Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat honorowy nad zjazdem objęła rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Przedstawiciele uczelni przekonują, że zaprosili Singera, gdyż jest niezaprzeczalnym autorytetem w kwestii ochrony praw zwierząt.
W konferencji mają wziąć udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele towarzystw opieki nad zwierzętami, a także Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku i Prokuratury Rejonowej Białystok Południe. 
Prelegentem miał być też Janusz Wojciechowski, europoseł PiS, ale na wieść o planowanej obecności Singera polityk wycofał swój udział. –

Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Uczelnie będą walczyć o dotacje

Dziennik Polski

System dofinansowania szkolnictwa wyższego w Polsce już wkrótce może ulec zmianie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało koncepcję, zgodnie z którą o rozdysponowaniu środków finansowych między uczelniami ma decydować konkurs o miano Krajowego Naczelnego Ośrodka Wiodącego.

Otrzymanie takiego statusu nie będzie łatwe. Najważniejszy warunek to prowadzenie przez uczelnię kształcenia w trybie stacjonarnym, na poziomach: licencjackim, magisterskim i studiach doktoranckich. Uczelnie, które chciałyby się ubiegać o miano Ośrodka Wiodącego, muszą się również wykazać wysokim poziomem badań, znaczącą liczbą otwartych projektów edukacyjnych i sukcesami w kształceniu studentów….Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego ma być przyznawany na pięć lat. Po tym okresie uczelnia może ponownie starać się o to miano. Status daje też uczelni priorytet w ubieganiu się o dalsze środki z budżetu.