Stanowisko Prezydium PAN w sprawie finansowania nauki w Polsce

Stanowisko Prezydium PAN w sprawie finansowania nauki w Polsce

serwis PAN

W dniu 5 maja 2010 r. Prezydium PAN opublikowało swoje stanowisko w sprawie finansowania nauki w Polsce. Członkowie Prezydium uznają za swój obowiązek zaapelowanie do rządu i parlamentu o przeciwdziałanie dalszej eskalacji niekorzystnych zjawisk w tym zakresie obejmujących zarówno działalność badawczą, jak i szkolnictwo wyższe.

Forum Akademickie 5/2010

„FORUM AKADEMICKIE” SPIS TREŚCI NUMERU 5/2010

WSTĘPNIAK

Maria Konopnicka a proces boloński

– Piotr Kieraciński

ROZMOWA FORUM

Do zmian trzeba umieć przekonać

– rozmowa z prof. J. Szwedem, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego

STRATEGIA REFORMY

Dyskusja wokół projektów strategii szkolnictwa wyższego do roku 2020

OPINIE MNISW

Zasady nowej oceny parametrycznej jednostek naukowych
O konferencji „Polska otwarta”
Life Long Learning jako element Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

NAUKA

Problemy nauki
Wspólnota rzetelności

– Dominik Antonowicz
O ewaluacyjnym modelu polityki naukowej
Open source czy patent?

– Krzysztof Chrzanowski
Dwie różne wizje praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy naukowej
Projekt nowego urzędu
O konieczności powołania Urzędu ds. Etyki w Nauce
Zarządzanie etyką?

– Magdalena Bajer
Krytyka projektu powołania USEN

SZKOLNICTWO WYŻSZE

RGSW
Uchwała w sprawie strategii

– Józef Lubacz
KRASP
Jak kształcić przyszłych doktorów?

– Andrzej Kraśniewski
KRZaSP
O sumieniu pozasektorowym

– Waldemar Tłokiński
Życie akademickie
Edukacja to system naczyń połączonych

– Stanisław Leon Popek
O systemie edukacji i jego ograniczeniach
Z archiwum nieuczciwości naukowej (82)
Ciąg dalszy nastąpił

– Marek Wroński
O plagiatach w UG, SGGW i AON
Polemiki
Stosowne sprostowanie

– Bernanrd Koziróg
Promotor nie widzi problemu

– Marek Wroński
Spór w sprawie artykułu „Koniec słowackiego eldorado?”

Z LABORATORIÓW

Skomplikowane i proste
Artykuł wyróżniony w konkursie „Młodzi uczeni o swoich badaniach”

W STRONĘ HISTORII

Kartki z dziejów nauki w Polsce (118)
Popularyzacja

– Piotr Hübner
Czym w PRL zastąpiono upowszechnianie nauki?
Rody uczone (149)

OKOLICE NAUKI

Otwarte zasoby
Korzyści z otwartej nauki

– Bożena Bednarek-Michalska
Open access jako nowe narzędzie marketingowe dla uczelni
Nowy model komunikacji naukowej

– Lidia Derfert-Wolf
O dwóch strategiach realizacji założeń open access
Open access po polsku

– Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
O repozytorium AMUR w poznańskim UAM
Nauko, otwórz się

– Barbara Suchy
Otwarte zasoby edukacyjne w krakowskiej AGH
Książki
Pożądanie
Ruchome granice literatury
Dzieje kultury latynoamerykańskiej
Przyczynek do historii SSP we Francji
Doświadczanie życia w młodości
Książki nadesłane

FELIETONY

Okiem malkontenta

– Henryk Grabowski
Blog bibliotekarza
Bibliotekarz ze stetoskopem

– Henryk Hollender
Szkiełko w oku
Ryszard Rumianek

– Piotr Müldner-Nieckowski
Na marginesach nauki
Czytanie dokumentów

– Leszek Szaruga

Studiować chce ponad 80 proc.

Jeśli studia, to humanistyczne

Rz

Matura potrwa do końca maja. Jej wyniki, które będą znane w połowie czerwca, zdecydują, czy tegoroczni abiturienci dostaną się na wybrany kierunek studiów. Studiować chce nieco ponad 80 proc. z nich – wynika z badania, jakie na zlecenie „Rz” wykonała GfK Polonia. Jedna trzecia respondentów zamierza dzielić naukę z pracą.

– 19-latki mają rozbudzone aspiracje edukacyjne. Wykształcenie, a ściślej: dyplom wyższej uczelni, jest w ich wyobrażeniach windą awansu i gwarantem wysokiej pozycji społecznej, dostatniego życia – komentuje wyniki badania prof. Krystyna Szafraniec, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Młodzieży UMK, PAN.

Dodaje, że statystyki od kilku lat pokazują, iż ok. 80 proc. absolwentów średnich szkół wybiera się na studia. – I ci, którzy chcą studiować, dostają indeks. Jest to możliwe dzięki nieprawdopodobnie szerokiej ofercie edukacyjnej uczelni publicznych i niepublicznych – ocenia profesor.  

Dokąd wybierają się maturzyści A. D. 2010? Najchętniej widzą się na uniwersytetach – 39 proc. Popularne są politechniki – 32 proc. 

Najwięcej tegorocznych maturzystów chce kontynuować naukę na uniwersytetach