Prezydencka komisja ds. przeciwdziałania falsyfikacji historii (w Rosji)

Henryk Głębocki: Pierwsi zaczęli snuć teorie spiskowe zwykli Rosjanie

fronda.pl
……
Jednak trudno wyobrazić sobie zupełne odcięcie się od tej spuścizny, na fundamencie której obecnie jest budowana tożsamość Rosjan. Nadal przecież funkcjonuje np. prezydencka komisja ds. przeciwdziałania falsyfikacji historii zwalczająca wszelkie próby krytycznej oceny roli ZSRS podczas II wojny, a podręczniki historii wydawane są pod wpływem takich właśnie instytucji…