Naukowcy apelują o weto wobec ustawy o IPN

Naukowcy apelują o weto wobec ustawy o IPN

Rz

O zawetowanie ustawy zwrócili się do marszałka Sejmu przedstawiciele środowisk naukowych

Apel do socjologów

Socjologowie, ruszcie się z gabinetów!

Rz

Radziłbym socjologom, w tym profesorowi Krzemińskiemu, aby ruszyli się ze swoich gabinetów i sprzed telewizorów i udali na Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki…

Profesor apeluje o rozsądek. Słusznie. Nigdy go za mało. Szkoda, że nie wołał o to, gdy glanowano prezydenta i jego partię i organizowano przeciw nim kampanię nienawiści. Trudno. Rozsądek dziś to przywrócenie miary rzeczom. Odkłamanie ich. I oddanie sprawiedliwości tym, którzy na nią zasługują.

Im więcej reformujemy, tym więcej jest do reformowania

Z dwóch – jedna

Sprawy Nauki

Wypowiedź prof. Adama Koseskiego, rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na temat projektów strategii rozwoju szkolnictwa wyższego

Całe polskie szkolnictwo – począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową, średnią, do wyższej – wymaga reform. Niemniej jest tak, że im więcej reformujemy, tym więcej jest do reformowania, gdyż ciągle wszystko zostaje po staremu…

Niestety, żaden z tych projektów nie zwalcza systemu biurokratyczno – etatystycznego w polskim szkolnictwie wyższym. Jesteśmy skrępowani standardami i zaleceniami, minimami programowymi, kadrowymi. System ten jest niewydolny, nieefektywny, a jego reformowanie zmierza jednak do tego, żeby wszystko zostało po staremu.

Te dwie strategie są jednak potrzebne po to, żeby wygenerować taką, która doprowadzi do rzeczywistych reform w szkolnictwie wyższym. Czy dojdzie do ich połączenia – nie wiem, ale trzeba uczynić coś, co wydobędzie polskie szkolnictwo wyższe z marazmu i zastoju, co nie będzie działaniem formalnym, ale będzie dotyczyć jakości i treści.

Impuls do rzetelnych badań historycznych

Apel o powołanie instytucji badającej wspólną historię Polski i Rosji

wg ONET

O powołanie w Polsce i Rosji instytucji badawczej zajmującej się „budzącymi w obu stronach emocje społeczne, wspólnymi problemami historii naszych narodów” zaapelowali członkowie zespołu pracującego nad Narodowym Programem Rozwoju Badań Humanistycznych…”Uważamy, że w atmosferze wstrząsu i bólu po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w obliczu autentycznego uznania społeczeństwa polskiego dla postawy władz rosyjskich w związku z tą tragedią, a także w obliczu deklaracji premierów Polski i Rosji Donalda Tuska i Władimira Putina oraz prezydenta Rosji Dmitrija Miediewiewa dotyczących zbrodni katyńskiej, rysuje się perspektywa historycznego pojednania między naszymi narodami” – napisali w apelu, przekazanym PAP.

Zdaniem sygnatariuszy apelu, stwarza to impuls do rzetelnych badań historycznych, które „pozwolą rozumieć dawne dramaty, a w rezultacie przezwyciężyć urazy zatruwające stosunki polsko-rosyjskie”.

Podpisy pod apelem złożyli: wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Karol Modzelewski, przewodniczący Wydziału I PAN prof. Stanisław Mossakowski, członek rzeczywisty PAN prof. Henryk Samsonowicz, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski i ks. prof. Andrzej Szostek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczeni apel wystosowali w piątek w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas pierwszego posiedzenia zespołu.

Lech Kaczyński z małżonką Marią spoczęli na Wawelu

Lech Kaczyński z małżonką Marią spoczęli na Wawelu

PAP – Nauka w Polsce