Ostatnia sesja katyńska

Ostatnia sesja katyńska

Rz

Tegoroczna sesja naukowa poświęcona zbrodni katyńskiej, która odbyć się ma 17 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie, prawdopodobnie zakończy tradycję takich spotkań..Bożena Łojek, jedna z osób, dzięki którym Federacja Rodzin Katyńskich powstała przed laty, zginęła razem z innymi pasażerami prezydenckiego samolotu.

Żałoba narodowa

Zginęła elita naszego kraju

Zginęła elita naszego kraju

Lista osób, które miały lecieć do Katynia

tvo.info

Lista osób, których nazwiska figurują na liście pokładowej prezydenckiego samolotu z Warszawy do Smoleńska: 

Prezydent Lech Kaczyński 

Małżonka prezydenta Maria Kaczyńska 

Ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra,
Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński,
 Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek,
Władysław Stasiak Szef Kancelarii Prezydenta,
Aleksander Szczygło szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Paweł Wypych z Kancelarii Premiera,
Mariusz Handzlik z Kancelarii Prezydenta,
Wiceminister Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer,
Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Komorowski,
Wiceminister Kultury Tomasz Merta,
Szef Sztabu Generalnego WP Franciszek Gągor,
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik,
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński,
Dyrektor Protokołu Dyplomattycznego Mariusz Kazana 

Posłowie: 

Lepszek Deptuła (PSL),

 Grzegorz Dolniak (PO),
Grażyna Gęsicka (PiS),
Przemysław Gosiewski (PiS),
Sebastian Karpiniuk (PO),
Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica),
 Zbigniew Wassermann (PiS),
Aleksandra Natalli-Świat (PiS),
Arkadiusz Rybicki (PO),
Jolanta Szymanek-Deresz (Lewica),
Wiesław Woda (PSL),
Edward Wojtas (PSL), 

Senatorowie: 

Janina Fetlińska (PiS),
 Stanisław Zając (PiS) 

Osoby Towarzyszące: 

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski,
Prezes NBP Sławomir Skrzypek,
 Prezes IPN Janusz Kurtyka,
 Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agatka-Indecka,
Doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski,
Kapelan prezydenta Roman Indrzejczyk,
Barbara Mamińska z Kancelarii Prezydenta,
 Zofia Kruszyńska-Gust z Kancelarii Prezydenta,
Izabela Tomaszewska z Kancelarii Prezydenta,
Katarzyna Doraczyńska z Kancelarii Prezydenta,
Dariusz Gwizdała z Kancelarii Prezydenta,
 Jakub Opara z Kancelarii Prezydenta,
Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, generał brygady Stanisław Nałęcz-Komornicki,
Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari podpułkownik Zbigniew Dębski,
prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław Cywiński,
ksiądz Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski,
Anna Walentynowicz,
Janina Natusiewicz-Miller,
 Janusz Zakrzeński,
Adam Kwiatkowski,
Marcin Wierzchowski,
Maciej Jakubik,
Tadeusz Stachelski,
 Dariusz Jankowski 

Kancelaria Prezydenta: 

Marzena Pawlak, lekarz prezydenta

Wojciech Lubiński, tłumacz języka rosyjskiego Aleksander Fedorowicz, 
ordynariusz polowy Wojska Polskiego, ksiądz generał Tadeusz Płoski,
prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, arcybiskup Miron Chodakowski,
ewangelickie duszpasterstwo polowe – ksiądz pułkownik Adam Pilch,
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – ksiądz podpułkownik Jan Osiński,
sekretarz generalny Związku Sybiraków Edward Duchnowski,
ksiądz prałat Józef Gostomski, prezes stowarzyszenia Parafiada
ksiądz Józef Joniec, kapelan warszawskiej Rodziny Katyńskiej
ksiądz Zdzisław Król, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
ksiądz Andrzej Kwaśnik 

Kombatanci: 

Tadeusz Lutoborski, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Komitetu Katyńskiego
Stefan Melak, Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Stanisław Mikke,
Bronisława Orawiec,
Katarzyna Piskorska,
prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skąpski,
Wojciech Seweryn,
Leszek Solski,
Fundacja Golgota Wschodu Teresa Walewska-Przyjałkowska,
Gabriela Zych,
Ewa Bąkowska,
Anna Borowska,
Bartosz Borowski,
Dariusz Malinowski
Przedstawiciele sił zbrojnych RP: 

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych generał Bronisław Kwiatkowski,

Dowódca Sił Powietrznych RP generał broni Andrzej Błasik,
Dowódca Wojsk Lądowych RP generał dywizji Tadeusz Buk,
Dowódca Wojsk Specjalnych generał dywizji Włodzimierz Potasiński,
Dowódca Marynarki Wojennej generał Andrzej Karweta,
Dowódca Garnizonu Warszawa generał brygady Kazimierz Gilarski 

Funkcjonariusze BOR: 

Jarosław Lorczak,

Paweł Janeczek,
Dariusz Michałowski,
Piotr Nosek,
Jacek Surówka,
Paweł Krajewski,
Artur Francuz,
Marek Uleryk

Prezydent wraz z polską delegacją nie doleciał do Katynia na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej

Prezydent Lech Kaczyński nie żyje

Rz

Lista pasażerów

 

Pan Lech KACZYŃSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Maria KACZYŃSKA Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

DELEGACJA OFICJALNA

1. Pan Ryszard KACZOROWSKI b. Prezydent RP na Uchodźctwie

2. Pan Krzysztof PUTRA Wicemarszałek Sejmu RP

3. Pan Jerzy SZMAJDZIŃSKI Wicemarszałek Sejmu RP

4. Pani Krystyna BOCHENEK Wicemarszałek Senatu RP

5. Pan Jerzy BAHR Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej

6. Pan Władysław STASIAK Szef Kancelarii Prezydenta RP

7. Pan Aleksander SZCZYGŁO Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

8. Pan Jacek SASIN Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

9. Pan Paweł WYPYCH Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

10. Pan Mariusz HANDZLIK Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

11. Pan Andrzej KREMER Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

12. Pan Stanisław KOMOROWSKI Podsekretarz Stanu w MON

13. Pan Tomasz MERTA Podsekretarz Stanu w MKiDN

14. Gen. Franciszek GĄGOR Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

15. Pan Andrzej PRZEWOŹNIK Sekretarz ROPWiM

16. Pan Maciej PŁAŻYŃSKI Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

17. Pan Mariusz KAZANA Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ

PRZEDSTAWICIELE PARLAMENTU RP

1. Pan Leszek DEPTUŁA Poseł na Sejm RP

2. Pan Grzegorz DOLNIAK Poseł na Sejm RP

3. Pani Grażyna GĘSICKA Poseł na Sejm RP

4. Pan Przemysław GOSIEWSKI Poseł na Sejm RP

5. Pan Sebastian KARPINIUK Poseł na Sejm RP

6. Pani Izabela JARUGA – NOWACKA Poseł na Sejm RP

7. Pan Zbigniew WASSERMANN Poseł na Sejm RP

8. Pani Aleksandra NATALLI – ŚWIAT Poseł na Sejm RP

10. Pan Arkadiusz RYBICKI Poseł na Sejm RP

11. Pani Jolanta SZYMANEK – DERESZ Poseł na Sejm RP

12. Pan Wiesław WODA Poseł na Sejm RP

13. Pan Edward WOJTAS Poseł na Sejm RP

14. Pani Janina FETLIŃSKA Senator RP

15. Pan Stanisław ZAJĄC Senator RP

OSOBY TOWARZYSZĄCE

1. Pan Janusz KOCHANOWSKI Rzecznik Praw Obywatelskich

2. Pan Sławomir SKRZYPEK Prezes Narodowego Banku Polskiego

3. Pan Janusz KURTYKA Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

4. Pan Janusz KRUPSKI Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁÓW I WYZNAŃ RELIGIJNYCH

1. Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego

2. Abp gen. bryg. Miron CHODAKOWSKI Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

3. Ks. płk Adam PILCH Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe

4. Ks. ppłk Jan OSIŃSKI Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

PRZEDSTAWICIELE RODZIN KATYŃSKICH I INNYCH STOWARZYSZEŃ

1. Pan Edward DUCHNOWSKI Sekretarz Generalny Związku Sybiraków

2. Ks. prałat Bronisław GOSTOMSKI

3. Ks. Józef JONIEC Prezes Stowarzyszenia Parafiada

4. Ks. Zdzisław KRÓL Kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

5. Ks. Andrzej KWAŚNIK Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

6. Pan Tadeusz LUTOBORSKI

7. Pani Bożena ŁOJEK Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

8. Pan Stefan MELAK Prezes Komitetu Katyńskiego

9. Pan Stanisław MIKKE Wiceprzewodniczący ROPWiM

10. Pani Bronisława ORAWIEC – LOFFLER

11. Pani Katarzyna PISKORSKA

12. Pan Andrzej SARIUSZ – SKĄPSKI Prezes Federacji Rodzin Katyńskich

13. Pan Wojciech SEWERYN

14. Pan Leszek SOLSKI

15. Pani Teresa WALEWSKA – PRZYJAŁKOWSKA Fundacja „Golgota Wschodu”

16. Pani Gabriela ZYCH

17. Pani Ewa BĄKOWSKA wnuczka Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

18. Pani Maria BOROWSKA

19. Pan Bartosz BOROWSKI

20. Pan Dariusz MALINOWSKI

PRZEDSTAWICIELE SIŁ ZBROJNYCH RP

1. Gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

2. Gen. broni pil. Andrzej BŁASIK Dowódca Sił Powietrznych RP

3. Gen. dyw. Tadeusz BUK Dowódca Wojsk Lądowych RP

4. Gen. dyw. Włodzimierz POTASIŃSKI Dowódca Wojsk Specjalnych RP

5. Wiceadmirał Andrzej KARWETA Dowódca Marynarki Wojennej RP

6. Gen. bryg. Kazimierz GILARSKI Dowódca Garnizonu Warszawa

Rozbił się prezydencki samolot, chaos w Smoleńsku. Reuters: zginęło 87 osób

onet.pl

Na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu rządowego. Rzecznik MSZ Piotr Paszkowski potwierdził, że rozbiła się maszyna Tupolew 154M,

Oficjalny komunikat rosyjskiego ministerstwa do spraw nadzwyczajnych również podaje, że zginęło 87 osób. Na pokładzie miało być ponad 150 osób. 

Prezydent wraz z polską delegacją leciał do Katynia na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Para prezydencka nie żyje

tvn.24

Upolitycznienie nie tylko IPN, ale i uczelni

Mam żal do kolegów z PO za ustawę o IPN

Rz

Ustawa jest pełna błędów. Udostępnia esbekom akta i może prowadzić do zniszczenia oryginałów – mówi Jan Rulewski, senator PO.

Senat w czwartek nie wprowadził żadnych zmian do nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Stało się tak, mimo że wcześniej nawet politycy Platformy zgłaszali liczne poprawki. Ostatecznie za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowali niemal wszyscy obecni senatorowie PO. Z dyscypliny klubowej wyłamali się nieliczni, m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Jan Rulewski.

…ostatnio wokół zmian w ustawie rozpoczęła się bardzo ciekawa debata. Miała znacznie szerszy wymiar niż sala senacka czy sejmowa. Wzięły w niej udział różne środowiska, od części naukowców, kombatantów po autorytety, jak pani Zofia Korbońska czy kardynał Henryk Gulbinowicz. Zdawało się, że dzięki temu uda się stworzyć taką nowelizację ustawy, która będzie zawierała część ich słusznych postulatów.

Dlaczego nie chce pan, by byli wybierani przez przedstawicieli wyższych uczelni?

Ponieważ jest to procedura monstrualna i ustawowo niedopracowana. A i tak na końcu o tym, kto zostanie członkiem rady lub prezesem IPN, zdecydują politycy.

Ale pana sejmowi koledzy z PO przekonują, że ta skomplikowana procedura ma pomóc odpolitycznić IPN.

Raczej może doprowadzić do upolitycznienia uczelni i sprawić, że pojawią się zarzuty, iż kandydaci tam wytypowani będą reprezentować nie interes IPN, tylko własnej uczelni. Tym bardziej że ustawa przyznaje Radzie IPN olbrzymie kompetencje.

Obrazowo można powiedzieć, że rada będzie mogła nawet sprawdzać czystość paznokci każdemu pracownikowi instytutu. Decydować o finansach IPN. Np. transferować duże pieniądze do wybranych uczelni. A odpowiedzialności nie będzie ponosić żadnej. Zupełnie inaczej niż prezes instytutu, który będzie odpowiadał za wszystko.