Czy teraz jest dobry czas na zmiany systemu nauki ?

Czy teraz  jest dobry czas na zmiany systemu nauki

Rz, Krauze

Oprotestowanie zapisów noweli ustawy o IPN przez środowiska naukowe

Senat debatuje nad ustawą o IPN

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o IPN – do podpisu

Konferencja: Dziewczyny na politechniki! 2010

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
oraz
Fundacja Edukacyjna Perspektywy

zapraszają
na konferencję prasową nt. akcji

„Dziewczyny na politechniki! 2010”

oraz jej nowego modułu:

„Dziewczyny do ścisłych!”

Akcja Dziewczyny na politechniki! promująca edukację techniczną wśród kobiet prowadzona jest od 3 lat. W tym czasie na uczelniach technicznych liczba dziewczyn wzrosła o prawie 10 tysięcy. 22 kwietnia br. odbędzie się wielka kulminacja tegorocznej akcji – Ogólnopolski Dzień Otwarty Tylko Dla Dziewczyn na uczelniach technicznych w całym kraju. Nowością tegorocznej edycji projektu jest pilotażowo uruchomiony moduł – „Dziewczyny do ścisłych!”, którego celem jest zachęcanie młodych kobieyt do studiów na kierunkach uniwersyteckich związanych z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, gdzie kobiet jest wciąż zdecydowania za mało. Więcej informacji: www.dziewczynynapolitechniki.pl

W konferencji wezmą udział:

Elżbieta Radziszewska – pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego
Katarzyna Hall – minister edukacji narodowej
Maria Nowicka-Skowron – rektor Politechniki Częstochowskiej
Bianka Siwińska – kierownik akcji „Dziewczyny na politechniki!”

oraz przedstawciele Uczelni Przyjaznych Dziewczynom

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia (poniedziałek) o godz. 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, sala 278
Akredytacje przyjmuje sekretariat Centrum Informacyjnego Rządu, tel. (0-22) 694-61-02, 694-70-72
lub pod e-mail: a.sawicka@perspektywy.pl

Informacji nt. Akcji „Dziewczyny na politechniki!” udziela: Bianka Siwińska, 0 501 535 785, b.siwinska@perspektywy.pl

Nawet najbardziej rzetelna praca naukowa, nie zastąpi sprawnie wyreżyserowanego filmu historycznego

Trzeba wiedzieć, co nas ukształtowało

Dziennik Polski

ROZMOWA. Z dr. MARKIEM LASOTĄ, dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Z niedawno opublikowanego sondażu wynika, że prawie połowa Polaków nie wie, kto zamordował polskich oficerów w Katyniu. Skąd bierze się tak zastraszający poziom niewiedzy?

70. rocznica zbrodni katyńskiej jest doskonałą okazją, by prawdę o Katyniu przypominać. Sowieccy oprawcy pozbawili tam życia kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy. Byli to głównie oficerowie rezerwy, a więc w cywilu urzędnicy, prawnicy, nauczyciele, lekarze, elita intelektualna II Rzeczypospolitej. Na terenach zajętych z kolei przez III Rzeszę przeprowadzono akcję A-B, również mającą na celu eliminację polskich elit. Skutki obu tych zbrodni odczuwamy do dziś…..

W jaki sposób należy prowadzić edukację historyczną?

– Po pierwsze, solidnie uczyć historii w szkole. Po drugie, żyjemy w świecie popularyzacji wiedzy historycznej, a więc trzeba to robić środkami oddziałującymi jak najszerzej i jak najszerzej odbieranymi. Żadna, nawet najbardziej rzetelna praca naukowa, nie zastąpi sprawnie wyreżyserowanego filmu historycznego. Uczony artykuł zamieszczony w specjalistycznym tytule nie zastąpi tekstu popularyzatorskiego w gazecie codziennej czy tygodniku.