Jak uzdrowić uczelnie

Jak uzdrowić uczelnie

Rz

 Zapowiadane reformy nie poprawią sytuacji w szkolnictwie wyższym, jeśli nie będzie im towarzyszyć radykalna poprawa materialnego bytu pracowników nauki i likwidacja zjawiska pracy na kilku etatach – pisze emerytowany profesor.

 Skuteczna terapia powinna wychodzić z gruntownego i prawdziwego rozpoznania przyczyn tego stanu rzeczy. Już Arystoteles powiedział: gdy nie znasz przyczyn – nie znasz prawdy.

Moim zdaniem są dwie najważniejsze przyczyny niesatysfakcjonującego nas, Polaków, poziomu akademickiego szkolnictwa wyższego. Za pierwszą i najważniejszą uważam marne, wręcz nędzne wynagradzanie nauczycieli akademickich przez cały okres po II wojnie światowej, tak w Polsce Ludowej, jak i po zmianie ustroju w roku 1989…

Drugą ze wspomnianych na początku przyczyn niekorzystnie oddziałujących na akademickie szkoły wyższe jest administracyjne ograniczanie ich samodzielności…

Nauka to nie wszystko

Nauka to nie wszystko

Wprost

Doskonałe wykształcenie można zdobyć nie tylko na Harvardzie. Ale na jakim innym uniwersytecie student dostanie możliwość spotkania tylu światowych przywódców? I gdzie są tak przyjacielskie relacje między profesorami i studentami jak tu?

Kobiety do rządzenia nauką w Polsce ?

Ministerstwo Nauki ma pomysł, jak zwiększyć udział kobiet we władzach szkół wyższych

Dziennik Gazeta Prawna

Wprowadzenie parytetów w organizacjach przedstawicielskich i kontrolnych nauki i szkolnictwa wyższego proponuje minister Barbara Kudrycka.

 Miałoby to zwiększyć udział kobiet w zarządzaniu polską nauką. Sceptyczny wobec tych pomysłów jest przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Rocki. Uważa, że habilitacje robią głównie mężczyźni, więc spełnienie wymagań ministerstwa może być trudne. Znacznie ostrzejszy w swoim sadzie jest prof. Jerzy Bralczyk z UW. Twierdzi, że parytety na uczelniach byłyby dyskryminacją i mężczyzn, i kobiet.

30 proc. – tyle kobiet ma się znaleźć w Radzie Najwyższej Szkolnictwa Wyższego

Rząd chce ograniczyć wykładowcom możliwość dorabiania

Rząd chce ograniczyć wykładowcom możliwość dorabiania

Dziennik Gazeta Prawna,

Tylko profesorowie będą mogli być zatrudnieni na podstawie mianowania. Magistrowie wejdą do tzw. minimum kadrowego dającego uprawnienia do kształcenia. Nauczyciele będą mogli pracować dodatkowo tylko na jednym etacie i to za zgodą rektora.