Opinie RPO o przykrywaniu prawdy

W „Gazecie Polskiej” ukazał się wywiad z Rzecznikiem Praw Obywatelskich: „Przykrywanie prawdy” – 31 marca 2010 r.

serwis RPO

Zadanie na habilitację

Złowione w sieci:

Zadanie na habilitację – obliczyć  procentowy udział każdego z potencjalnych habilitantów –  niezbędny do przeprowadzenia rzetelnego przewodu habilitacyjnego.

Rzecznik praw absolwenta – od przyszłego roku

Uczelnie będą monitorować losy swoich byłych studentów

Dziennik Gazeta Prawna

Od przyszłego roku ma działać rzecznik praw absolwenta. Ma dbać m.in. o to, aby studenci uczyli się praktycznej, a nie tylko teoretycznej wiedzy. Ma on działać przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW)…

Co więcej, od przyszłego roku uczelnie będą musiały monitorować losy swoich absolwentów. Rzecznik na podstawie raportów wskaże, czy dana szkoła kształci pracowników pożądanych przez rynek pracy…

Rzecznik będzie również analizować ograniczenia w dostępie do zawodów i proponować zmiany ułatwiające ich wykonywanie

Nowy styl profesorski ( Zjeżdżaj pan! zamiast – Wesołych Świąt!)

Stateczny profesor do dziennikarza: Zjeżdżaj pan!

Nasz Dziennik