Ustawy ‚naukowe’ uchwalone przez Sejm 18 marca 2010 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA z dnia 18 marca 2010 r. o instytutach badawczych

Konferencja prasowa – reforma

Konferencja prasowa

serwis MNiSW

W najbliższy poniedziałek (29.03.10, godz. 12.30) minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentuje reformujące szkolnictwo wyższe i karierę akademicką projekty nowelizacji ustaw. We wtorek projekty trafią do konsultacji społecznych, a po przyjęciu przez rząd skierowane zostaną do Sejmu.
 
Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej: poniedziałek, 29.03.2010, godz.12.30, siedziba MNiSW
 
Informacje: Biuro Prasowe, tel. (22) 52 92 651